Hvorfor trivselsundersøgelser i Klassetrivsel.dk?

 

Skoler og daginstitutioner, der gennemfører Klassetrivselsundersøgelser i Klassetrivsel.dk, gør det med det formål at sikre hver enkelt elev / hvert enkelt barn en stemme, således at de ansvarlige voksne har den indsigt og viden om børnenes/elevernes trivsel, de har brug for i det daglige trivselsarbejde og i samarbejdet med både eleverne og deres forældre. Kortere sagt: For at kunne sikre, at hvert enkelt barn / hver enkelt elev trives i klassen/skolen/ på institutionen.

Kommunernes skoler og daginstitutioner har brug for elevernes/børnenes egne udtalelser om egen trivsel for at kunne varetage elevernes/børnenes interesse, trivsel og alsidige udvikling bedst mulig og således leve op til de opgaver og forpligtelser, der er pålagt kommunen/skolen/institutionen gennem Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven. 

Ovennævnte udgør således kommunernes, skolernes og daginstitutionernes grundlag for at anvende et trivselsværktøj som Klassetrivsel.dk i deres kontinuerlige trivselsarbejde.

Nogle tror, at behandling af trivselsdata kræver forudgående samtykke, men samtykke bør kun bruges som behandlingsgrundlag (lovhjemmel), når der ikke er andet lovlig grundlag for behandlingen. Læs mere i datatilsynets vejledning vedrørende brug af samtykke: 

https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledning_om_samtykke__formateret_.pdf

Iht. ovennævnte vejledning (s. 15-16) handler den særlige beskyttelse af børn under 13 år om markedsføring og onlinetjenester rettet mod børn. Klassetrivsel.dk er ikke en onlinetjeneste rettet mod børn. Klassetrivsel.dk er  skolens/institutionens trivselsværktøj. Offentlige eller private forebyggende eller rådgivende tjenester fremhæves af Datatilsynet som eksempler på steder, hvor der ikke kræves forældresamtykke.

Persondatalovgivningen regulerer al manuel og elektronisk behandling af personhenførebare oplysninger: Kommunen/skolen/institutionen har oplysningspligt overfor eleverne/børnene og deres forældre vedrørende de personhenførbare oplysniinger, som kommunen/skolen/institutionen registrerer (dvs. indsamler, behandler og opbevarer)  - hvad enten oplysningerne registreres på papir eller elektronisk.

Se også Lov om personoplysninger §6 (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=828).

(Ovennævnte forhold gælder også i den persondatalovgivning, som træder i kraft d. 25. maj 2018.) 

 

Klassetrivsel.dk er udviklet af lærere i samarbejde med skolepsykologer og AKT-vejledere og markedsføres og drives af Skolevisioner ApS.

 

I Klassetrivsel.dk er persondata i trygge hænder - læs mere om persondata og sikkerhed hos Skolevisioner ApS her:  http://skolevisioner.dk/information/

 

Senest revideret d. 15.03.18