Orientering om National trivselsmåling

 

Den nationale trivselsmåling er sat i bero af Undervisningsministeren: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/jan/180108-den-nationale-trivselsmaaling-i-folkeskolen.

Vi har - på kommunernes og skolernes vegne - indsendt et par breve med spørgsmål og information til hhv. Undervisningsministeren og Folketingets Undervisningsudvalg - de indsendte breve kan findes her:

Brev d. 3.1.18

Brev d. 8.1.18

Brev d. 9.1.18