Klassetrivsel.dk sikrer fuldt overblik over hvert enkelt barns trivsel.

Overskuelige sociogrammer giver den nødvendige indsigt til at handle.

Klassetrivsel.dk • et og samme værktøj til hele skolevæsenet

 

 • Med Klassetrivsel.dk får alle fagpersoner i alle funktioner det bedst mulige fundament til at skabe trivsel og gode relationer for samtlige elever, deres fællesskaber og undervisningsmiljøet
 • Alle rapporter kan læses og downloades straks eleven har svaret – uanset om det er en kommune-, skole-, årgangs-, klasse- eller elevundersøgelse
 • Klassetrivsel.dk og Uddannelsestrivsel.dk er markedets eneste trivselsværktøjer med sociogrammer, der visualiserer elevernes relationer i overskuelige klasse- og elevrapporter
 • Gennemprøvet til skolens virkelighed – udviklet af lærere i nært samarbejde med lærere, AKT-vejledere, skolepsykologer, skoleledere og kommunale skolekonsulenter
 • Kick-start trivselsarbejdet i alle klasser, og brug Klassetrivsel.dk til at understøtte skolens praksis og fælles forståelse i skole/hjem-samarbejdet, AKT/trivselsarbejdet, teamsamarbejdet mellem lærere og pædagoger, i ledelsesoverblikket og samarbejdet med skolepsykologer
 • Klassetrivsel.dk er jeres eget værktøj – I kan frit designe egne undersøgelser og gennemføre dem på selvvalgte tidspunkter. Formuler jeres egne eller vælg mellem predefinerede spørgsmål
 • Den nationale trivselsmåling i en kommune kan gennemføres i Klassetrivsel.dk
R

Vi giver dig overblik

Med Klassetrivsel.dk kan du lave undersøgelser og få dannet rapporter, der giver inspiration og energi til det pædagogiske arbejde og til arbejdet med trivsel. Jo større indsigt du får i de udfordringer, du møder, desto flere handlemuligheder har du.

Værktøjet Klassetrivsel.dk er lavet med udgangspunkt i de behov, som lærere, pædagoger, skoleledelse og AKT- lærere har i deres daglige arbejde. Det har kunnet lade sig gøre, fordi vi, der står bag Klassetrivsel.dk selv har baggrund i undervisningsverdenen, og fordi værktøjet udvikles i tæt samarbejde med brugerne.

Du sætter en undersøgelse op, og eleverne svarer på computer eller tablet. Herefter kan du trække rapporter. Tidsforbrug på opsætning og gennemførsel vil typisk være ca. 60 minutter.

l

Mange funktioner

Der er en række funktioner i værktøjet Klassetrivsel.dk, som alle giver dig mere viden, og som hjælper dig i din hverdag med f.eks.:

 • Undersøgelser
  Du kan gennemføre undersøgelser om trivsel og elevens forhold til sin skolegang
 • Gruppedannelser
  Klassetrivsel.dk kan give dig konkrete forslag til gruppedannelser eller nye siddepladser i klassen
 • Vurderinger
  Du kan opsætte faglige vurderinger, som du kan bruge i forbindelse med dit skole/hjem-samarbejde
 • UMV
  Du kan gennemføre skolens lovpligtige UMV på Klassetrivsel.dk
i

Biblioteket

På Klassetrivsel.dk finder du et bibliotek, hvor du kan finde inspiration til dit arbejde med trivsel. I biblioteket kan du søge på ord eller emner.
Når du har gennemført en undersøgelse på Klassetrivsel.dk, kan du gå i vores bibliotek og finde inspiration til dit arbejde.

Vi har haft AKT-lærere og andre forfattere til at skrive om deres hverdagspraksis. Artiklerne skal opfattes og bruges som inspiration.

I biblioteket kan du blandt andet finde artikler om:

 • Sociale lege
 • Eksempler på handleplaner
 • Arbejdet med AKT-funktionen på en skole
 • Arbejdet med trivsel i klassen

Ring på 7199 0503

- og lad os hjælpe dig med råd og vejledning, så du kan sikre klassetrivsel for alle.
Kontakt os