Vejledning til Evalueringer

 

Evalueringer i Klassetrivsel er inspireret at Social Styrelsens TOPI (Tidlig Opsporing og Indsats). Det er fuldt ud muligt at gennemføre TOPI i Klassetrivsel, men Evalueringer er ikke begrænset til TOPI undersøgelser. Det er muligt at designe egne evalueringer, hvilket gør det muligt at evaluere deltagerne i f. eks matematik og dansk eller til et lave uddannelsesparthedsvurderinger løbende. 

Evalueringer er et samarbejdsmodul, hvor du arbejder sammen med dine kollegaer omkring evaluering af deltagerne. I denne vejledning vil vi gennemgå arbejdsgangene i at udfylde en evaluering i Klassetrivsel.

 

Find klasse, der skal evalueres

 1. Log ind på klassetrivsel
 2. Gå til fanen EVALUERINGER

3. Lokaliser den evaluering du skal arbejde med og klik på pilen til højre i bjælken for at folde ud  

4. Når evalueringen er foldet ud, kan du vælge den klasse, du skal arbejde med. Klik på pilen ud for klassen

5. For at tilføje egne evalueringer til en klasse skal du trykke på SE EGNE

Du ledes herefter ind på en side, hvor du kan arbejde med og tilføje dine egne evalueringer af de deltagere, du skal evaluere.

Tilføj egne evalueringer

I dette afsnit beskrives arbejdsgangen i at tilføje evalueringer, når du har valgt hvilken klasse du skal arbejde med.

 

 1. Når du skal evaluere en deltager starter du med at vurdere hvilken farve deltageren overordnet skal have. Skal deltageren overordnet være grøn, vælger du den grønne boks, som din indgang ind til evalueringen. Dette valg vil herefter registreres, som din overordnede vurdering af deltageren. Ønsker du senere at ændre dette, skal du blot klikke på den farve, du vil registrere i stedet  

2. Når du har valgt den overordnede evalueringsfarve, ledes du ind til en række udsagn du skal vælge mellem:

   • Vælg de udsagn du vurderer passer til deltageren og marker dem med flueben. Husk at gennemgå alle udsagn. Du kan vælge mellem forskellige kategorier af udsagn i boksen til venstre
   • Sørg for at vælge de udsagnskategorier, der passer til deltagernes alderstrin 
   • Når du trykker på LUK gemmes dine valg

3. Tilføj en kommentar til deltageren ved at klikke på blyantsikonet til højre for eleven navn. OBS: Deltageren eller deltagerens værger har altid ret til at bede om indsyn. Derfor skal du huske at formulere eventuelle kommentarer, så de “tåler at se dagens lys”.

 

Når du har lavet en evaluering af en deltager kan du se de valgt udsagn og den overordnede evalueringsfarve på oversigten over klassen. Næste afsnit forklarer, hvordan du ser evalueringen

Oversigt over egne evalueringer

Dette afsnit uddyber, hvordan du kan få et overblik over evalueringer du har tilføjet.

 

Uddybning

Du kan se dine egne evalueringer af deltagerne ved at flytte musen hen over “Uddybning” ud for deltagernes navne.

Hvad betyder den stiplede linje?

Den stiplede linje angiver, at der er valgt flest udsagn i denne udsagnskategori. Er boksen også fremhævet i farven, er der sammenfald mellem den valgte overordnede vurdering samtidigt med at der også er valgt flest udsagn i denne kategori.

Hvis den stiplede linje og den fremhævede farve ikke stemmer overens, betyder det, at der er valgt flest udsagn i en anden udsagnskategori, end den overordnede vurdering af deltageren. Dette for at gøre dig opmærksom på, at der kan være en problemstilling du skal forholde dig til.

Når du er færdig med at gennemgå dine deltagere, og du er tilfreds med din evaluering skal du afslutte din egen evaluering. Du afslutter ved at trykke AFSLUT EGEN EVALUERING

Bekræft herefter at du vil afslutte din evaluering ved at trykke OK i dialogboksen 

Fælles evaluering

Når du og dine kollegaer ALLE er færdig med jeres egne evalueringer, skal I sætte jer sammen og gennemgå fælles evaluering.

BEMÆRK: Sørg for at alle har haft mulighed for at gennemføre deres egne evalueringer, for når man går i gang med fælles evalueringer, låses muligheden for at afgive egne evalueringer.

Lav fælles evaluering

 1. Log ind i Klassetrivsel
 2. Gå til fanen EVALUERINGER

3. Vælg den relevante evaluering og tryk på pilen for at folde ud

4. Vælg den deltagergruppe I skal arbejde med på listen og tryk på SE FÆLLES

5. En dialogboks åbnes med en advarsel. Gå kun videre herfra, når ALLE er færdige med deres egne evalueringer

 

Den fælles evaluering kan nu påbegyndes og den gennemføres efter samme principper som den individuelle

Når alle deltagere er blevet fællesevalueret afsluttes evalueringen ved at trykke på AFSLUT FÆLLES.

Tryk på OK i dialogboksen for at låse den fælles evaluering