Få mere viden om dine elever

 

Med Klassetrivsel.dk kan du nemt og hurtigt skabe dig et overblik over dine elevers trivsel. Ud fra rapporterne får du indsigt i den enkelte elevs trivsel, herunder forhold til undervisningen, kammeraterne, lærerne og den generelle skolegang.

 

 
Mand med computer  

Vi giver dig overblik

Med Klassetrivsel.dk kan du lave undersøgelser og få dannet rapporter, der giver inspiration og energi til det pædagogiske arbejde og til arbejdet med trivsel. Jo større indsigt du får i de udfordringer, du møder, desto flere handlemuligheder har du.

 

Værktøjet Klassetrivsel.dk er lavet med udgangspunkt i de behov, som lærere, pædagoger, skoleledelse og AKT- lærere har i deres daglige arbejde. Det har kunnet lade sig gøre, fordi vi, der står bag Klassetrivsel.dk selv har baggrund i undervisningsverdenen, og fordi værktøjet udvikles i tæt samarbejde med brugerne.

 

Du sætter en undersøgelse op, og eleverne svarer på computer eller tablet. Herefter kan du trække rapporter. Tidsforbrug på opsætning og gennemførsel vil typisk være ca. 60 minutter.

 
 
Værktøjer  

Mange funktioner

 

Der er en række funktioner i værktøjet Klassetrivsel.dk, som alle giver dig mere viden, og som hjælper dig i din hverdag med f.eks. gruppedannelser. Du kan læse mere om disse funktioner under menupunktet "Værktøjet". Herunder et kort oprids:

 

  • Undersøgelser - du kan gennemføre undersøgelser om trivsel og elevens forhold til sin skolegang.
  • Gruppedannelser - Klassetrivsel.dk kan give dig konkrete forslag til gruppedannelser eller nye siddepladser i klassen.
  • Vurderinger - du kan opsætte faglige vurderinger, som du kan bruge i forbindelse med dit skole/hjem-samarbejde.
  • UMV - du kan gennemføre skolens lovpligtige UMV på Klassetrivsel.dk.

 

Læs mere her 

 
 
books  

Biblioteket

På Klassetrivsel.dk finder du et bibliotek, hvor du kan finde inspiration til dit arbejde med trivsel. I biblioteket kan du søge på ord eller emner.

 

Når du har gennemført en undersøgelse på Klassetrivsel.dk, kan du gå i vores bibliotek og finde inspiration til dit arbejde.

 

Vi har haft AKT-lærere og andre forfattere til at skrive om deres hverdagspraksis. Artiklerne skal opfattes og bruges som inspiration.

 

I biblioteket kan du blandt andet finde artikler om:

 • Sociale lege
 • Eksempler på handleplaner
 • Arbejdet med AKT-funktionen på en skole
 • Arbejdet med trivsel i klassen