Flere end 1600 skoler har allerede abonnement på Klassetrivsel fordi

Klassetrivsel er et praksisnært samarbejdsværktøj

 • Bygger på tillid til kompetente fagpersoner på alle niveauer
 • Et og samme værktøj til skolens ledelse, AKT-funktion, pædagoger og lærere
 • Fleksibelt og kvalitetsfremmende værktøj til den lærende organisation

Klassetrivsel er udviklet til skolens virkelighed

 • Undersøgelser kan sammensættes med systemets gennemprøvede og med egne spørgsmål
 • Anvendes på selvvalgte tidspunkter med indhold tilpasset den konkrete situation
 • Sparer tid og letter jeres nuværende arbejdsopgaver i en hektisk hverdag

Klassetrivsel har fokus på hele klassens miljø og på den enkelte elev

 • Overskuelige sociogrammer, der præsenterer elevernes relationer
 • Eleven bruger Klassetrivsel som talerør og inddrages derved konstruktivt
 • Elevernes svar visualiseres i specialudviklede diagrammer i klasse- og elevrapporter
l

Undervisere i grundskolen

Find ud af hvordan dine elever oplever egen og klassens trivsel

Det behøver ikke tage mere end 10 minutter at opsætte undersøgelsen med de spørgsmål, som du ønsker svar på. I løbet af højst én lektion svarer eleverne, og du kan med det samme hente resultaterne af din undersøgelse.

Rapporterne er bygget op, så du nemt og hurtigt kan få indblik i elevernes synspunkter.

Du kan eksempelvis få indsigt i:

 • Elevernes trivsel
 • Relationerne mellem eleverne
 • Elevernes forhold til deres lærere
 • Elevernes forhold til undervisningen
 • Elevernes syn på uro

 

Kom på forkant – nemt og hurtigt!

Med Klassetrivsel  har du værktøjet til at komme på forkant med elevernes trivsel og deres forhold til undervisningen, klassen og deres skolegang.

Rapporterne er bygget op, så du kan se, hvilke af dine elever, der kan være i risiko for at mistrives, og hvilke elever, der kan være ved at miste lysten og energien til at være sammen med klassekammerater eller til at fokusere på deres skolegang. Dermed har du indsigt nok til at kunne møde eleven med nye muligheder, før udfordringerne bliver for store.

Den viden du opnår gennem Klassetrivsel kan desuden kvalificere dine elev- og skole-/ hjemsamtaler. Med Klassetrivsel sikrer du, at samtalerne kommer til at handle om det, der er vigtigst og mest aktuelt for den enkelte elev.

Fælles udgangspunkt for teamet

Med rapporterne i Klassetrivsel har alle et fælles udgangspunkt for at tale om elevernes trivsel og relationer på teammøder.

Gennemfør en undersøgelse og del den med dine kolleger. På den måde har klasseteamet hurtigt en fælles og aktuel viden om klassens og hver enkelt elevs trivsel.

Eller opsæt og gennemfør en fælles undersøgelse på årgangen. I har stadig adgang til at kigge nærmere på de enkelte klasser.

Mange skoler bruger i dag Klassetrivsel som udgangspunkt, når de vil finde ud af, hvordan det går med trivslen på skolen og når de har brug for at evaluere deres trivselstiltag i elevgrupper, klasser, på årgange og/eller på hele skolen.

På kun 60 minutter har du

 • opsat en undersøgelse
 • ladet eleverne svare
 • modtaget rapporter med alle besvarelser

HUSK: Du kan formulere dine spørgsmål selv og/eller tage udgangspunkt i færdige spørgsmålspakker.

Med den viden du får,

er du godt forberedt til

 

 • skole/hjem-samarbejdet
 • elevsamtalerne
 • teammøderne
T

AKT- og trivselsmedarbejdere

Central Klassetrivsel-bruger

  • Klassetrivsel kvalificerer AKT-funktionens og andre trivselsmedarbejderes indsats, fordi Klassetrivsel er et konkret redskab til at arbejde med trivsel på skolen og i klasserne.

 

  • Klassetrivsel medvirker til at at gøre AKT- og trivselsmedarbejderes rolle og funktion på skolen mere synlig.

 

 • Trivselsmedarbejderen kan formidle en masse relevant viden fra eleverne for de lærere, som til dagligt arbejder med eleverne.

Klassetrivsel bruges ofte

af AKT-funktionen og andre trivselsmedarbejdere for bedre at kunne

 

  • give råd og sparring i forbindelse med trivselundersøgelser

 

  • udføre en akut screening af situationen i en klasse eller en årgang på skolen

 

 • have et fælles udgangspunkt for en samtale omhandlende en specifik klasse, elevgruppe, udvalgte elever eller en enkelt elev.

Eleverne har et talerør

Når I bruger Klassetrivsel systematisk en eller flere gange i løbet af skoleåret, kan I være sikre på at alle elever bliver hørt.

Erfaringer viser, at eleverne godt kan lide at svare på relevante spørgsmål, som handler om dem og deres hverdag i skolen – spørgsmål, som handler om deres forhold til lærerne, undervisningen og kammeraterne.

Elever fortæller, at de synes det er nemmere og føles tryggere at svare ærligt til en computer end ansigt til ansigt med en lærer eller anden voksen.

Skoleledelse

Evaluer trivselsprogram og -tiltag

I kan anvende Klassetrivsel til at undersøge resultaterne fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling, og til at kortlægge og evaluere effekten af læringsmiljø- og antimobning-programmer.

I det hele taget kan I selv oprette spørgsmål og valg, som passer til jeres skole og få elevernes svar på spørgsmål som er relevant for netop jeres skole.

Erfaringer viser at det er værdifuldt og tidsbesparende at flest mulig af de undersøgelser som både lærere og elever skal forholde sig til gennemføres i ét og samme værktøj og som de kender godt.

Giv lærerne et samtaleredskab

Rapporterne i Klassetrivsel er bygget op, så det er nemt og hurtigt at danne sig et overblik over klassens og elevernes trivsel.

Lærerne har stor gavn af at bruge rapporterne i deres dialog med kolleger, AKT, ledelse og ikke mindst i deres dialog med eleverne og deres forældre.

Ved at læreren får en stor viden om elevernes relationer og syn på egen og klassens trivsel gennem undersøgelsen, bringer det lærerne på forkant med elevernes trivsel og forhold til deres skolegang. Udfordringer med trivsel når sjældent at blive uoverkommelige, da det meste kan tages i opløbet.

Lav undersøgelser til hele skolen

Funktionerne i trivselsværktøjet Klassetrivsel gør det muligt for skolen at lave en stor undersøgelse blandt alle eleverne på én gang eller på en afdeling eller enkelte årgange. Undersøgelsen kan bestå af skolens egne spørgsmål og/eller de eksisterende spørgsmålspakker. Når undersøgelsen er sat op dannes en invitation som kan sendes ud til klasselærerne.

Ledelsen kan følge med i udviklingen i besvarelserne og får et overblik over elevernes trivsel på skolen og årgangene. Samtidig kan undersøgelsen være med til at kickstarte trivselsarbejdet i i de enkelte klasser og på de respektive årgange.

Er du ansat på en Klassetrivsel-skole?

Log ind med din Klassetrivsel-bruger her

Vil I også være Klassetrivsel-skole?

Prøv gratis og uforpligtende i 8 uger!
Sådan kommer I godt i gang