Flere end 1400 skoler har allerede abonnement på Klassetrivsel.dk fordi

 

Klassetrivsel.dk er et praksisnært samarbejdsværktøj

 • Bygger på tillid til kompetente fagpersoner på alle niveauer
 • Et og samme værktøj til skolens ledelse, AKT-funktion, pædagoger og lærere
 • Fleksibelt og kvalitetsfremmende værktøj til den lærende organisation

Klassetrivsel.dk er udviklet til skolens virkelighed

 • Undersøgelser kan sammensættes med systemets gennemprøvede og med egne spørgsmål
 • Anvendes på selvvalgte tidspunkter med indhold tilpasset den konkrete situation
 • Sparer tid og letter jeres nuværende arbejdsopgaver i en hektisk hverdag

Klassetrivsel.dk har fokus på hele klassens miljø og på den enkelte elev

 • Overskuelige sociogrammer, der præsenterer elevernes relationer
 • Eleven bruger Klassetrivsel.dk som talerør og inddrages derved konstruktivt
 • Elevernes svar visualiseres i specialudviklede diagrammer i klasse- og elevrapporter
l

Undervisere i grundskolen

Find ud af hvordan dine elever har det med sig selv og deres kammerater

På 10 minutter kan du sætte din undersøgelse op med de spørgsmål, som du gerne vil have svar på. I løbet af højst en lektion svarer eleverne, og du kan med det samme hente resultaterne af din undersøgelse.

Rapporterne er bygget op, så du nemt og hurtigt kan få et overblik over dine elever. Du kan få et overblik over:

 • Elevernes trivsel
 • Relationerne mellem eleverne
 • Elevernes forhold til deres lærere og undervisningen
 • Elevernes syn på uro

Du bestemmer selv, hvad du vil have svar på og overblik over, da du selv kan oprette dine egne spørgsmål.

Kom på forkant med elevernes trivsel på en nem og hurtig måde

Klassetrivsel.dk giver dig mulighed for at komme på forkant med elevernes trivsel og deres forhold til undervisningen og deres skolegang.

Rapporterne er bygget op, så du kan se, hvilke elever der er på vej ud i mistrivsel, og hvilke elever der selv giver udtryk for, at de er ved at miste lysten og energien til deres kammerater eller deres skolegang.

Du får mulighed for at møde eleven med nye muligheder, før udfordringerne bliver for store.

Få et fælles udgangspunkt på teammødet

Med rapporterne fra Klassetrivsel.dk får alle et fælles udgangspunkt for at tale om trivsel på et teammøde.

Gennemfør en undersøgelse og del den med dine kolleger. På den måde får dit team hurtigt en fælles viden om klassens og elevens trivsel.

Mange skoler bruger i dag klassetrivsel som udgangspunkt, når der skal tales om trivsel.

På kun 60 minutter har du:

 • Opsat en undersøgelse
 • Eleverne har svaret
 • Modtaget en rapport med alle svarerne

HUSK: du kan oprette dine helt egne spørgsmål eller tage udgangspunkt i vores skabeloner.

Med den viden du får, er du godt forberedt til:

 • Skole/hjem-samarbejdet
 • Elevsamtaler
 • Teammøder om elevernes trivsel
T

AKT og trivselsmedarbejdere

Den centrale bruger af Klassetrivsel.dk

 • Klassetrivsel.dk kvalificerer AKT arbejdet, da det er et konkret redskab til at arbejde med trivsel på skolen
 • Gør AKT-funktionen mere synlig
 • AKT kan præsentere en masse relevant viden fra eleverne til lærerne, som til dagligt arbejder med eleverne.

AKT-funktionen bruger Klassetrivsel.dk til at:

 • Give råd og sparring i forbindelse med undersøgelserne på Klassetrivsel.dk
 • Lave undersøgelserne i klasserne. Man kan på den måde hurtigt screene en klasse eller en årgang på skolen
 • Danne udgangspunkt for en samtale om en klasse eller en elev.

Elevernes talerør

Du kan sikre dig, at alle elever bliver hørt en eller flere gange om året ved at bruge Klassetrivsel.dk.

Vores erfaring er, at eleverne godt kan lide at svare på relevante spørgsmål, som handler om dem og deres hverdag i skolen – spørgsmål, som handler om deres forhold til lærerne, undervisningen og kammeraterne.

Skoleledelse

Gennemfør din skoles UMV i Klassetrivsel.dk

Skolen kan gennemføre deres lovpligtige UMV på Klassetrivsel.dk. Der ligger en færdig skabelon, som kan danne udgangspunkt for undersøgelsen.

Ud over vores skabelon til UMV kan skolen selv oprette spørgsmål, som er tilpasset deres skole og få svar på det, som er relevant for deres skole.

Erfaringerne fra andre skoler er, at lærerne kan se en værdi i at bruge det samme værktøj til deres UMV og deres egne trivselsundersøgelser. Det skaber også en sammenhæng mellem resultaterne i UMV og lærernes egne undersøgelser.

Giv lærerne et samtaleredskab og et fælles sprog

Rapporterne fra Klassetrivsel.dk er bygget op, så det er nemt og hurtigt at danne sig et overblik over klassens og elevernes trivsel.

Erfaringerne er, at lærerne bruger rapporterne i deres dialog med kolleger, AKT, ledelse og ikke mindst i deres dialog med forældrene.

Ved at læreren får en stor viden om eleverne gennem undersøgelsen, bringer det lærerne på forkant med elevernes trivsel og forhold til deres skolegang. Det betyder også, at udfordringerne sjældent bliver store, når det angår trivsel hos eleverne, da det meste kan tages i opløbet.

Lav undersøgelser til hele skolen i Klassetrivsel.dk

Værktøjerne på Klassetrivsel.dk gør det muligt for skolen at lave en stor undersøgelse blandt alle eleverne på én gang eller på en årgang.

Ledelsen eller andre kan sætte en undersøgelse op med eget indhold eller med udgangspunkt i nogle eksisterende skabeloner på Klassetrivsel.dk. Når undersøgelsen er sat op, får du et link, som du sender ud til lærerne. Du kan sidde centralt og følge med i besvarelserne og følge med i, hvor mange der får svaret på undersøgelsen.

Undersøgelsen kan give skolelederen et overblik over elevernes trivsel på skolen. Samtidig kan undersøgelsen være med til at kickstarte trivselsarbejdet på skolen!

Har du 7 minutter?

Så se med i videoen her, hvor du vil få mere at vide om:

 • Baggrunden for Klassetrivsel.dk
 • Hvem der har udbytte af at bruge Klassetrivsel.dk
 • Hvordan skoler bruger Klassetrivsel.dk

Log ind på Klassetrivsel.dk

Eller start din gratis 8 ugers prøveperiode nu
Kom i gang