Fuldt overblik til forvaltningen

– og handlingsorienteret indsigt til læreren og pædagogen

Klassetrivsel • ét og samme værktøj til alle fagpersoner i skole og dagtilbud

 

  • Med Klassetrivsel får alle fagpersoner i alle funktioner det bedst mulige fundament til at skabe trivsel og gode relationer for samtlige elever/børn, deres fællesskaber og læringsmiljø.
  • Brug Klassetrivsel til fælleskommunale undersøgelser: Få et unikt overblik på forvaltningsniveau og giv samtidig lærere og pædagoger værdifuld indsigt til at kunne handle med det samme.
  • Alle rapporter kan læses og downloades straks deltagerne (elever/børn) har svaret – uanset om det er en kommune-, skole-, årgangs-, klasse- eller børnegruppe-undersøgelse.
  • Klassetrivsel er markedets eneste trivselsværktøj med sociogrammer, der visualiserer elevernes relationer i overskuelige klasse- og elevrapporter.
  • Flere end 1600 institutioner i Skandinavien har allerede tegnet abonnement på Klassetrivsel.
  • Klassetrivsel er gennemprøvet til skolernes og børnehavernes virkelighed og er udviklet i praksis af lærere i nært samarbejde med AKT-vejledere, pædagoger, skolepsykologer, skoleledere og kommunale skolekonsulenter.
  • Klassetrivsel er kommunens og institutionernes eget værktøj: I kan frit designe egne undersøgelser og gennemføre dem på selvvalgte tidspunkter. I formulerer jeres egne og/eller vælger systemets predefinerede spørgsmål.
w

Skoleledermøder

Vi i Klassetrivsel har deltaget i flere skoleledermøder i kommuner, hvor vi har medvirket til at inspirere lederne i arbejdet med elevernes trivsel på deres skoler.

Der er flere kommuner, hvor skolelederne anbefaler Klassetrivsel til hinanden, og på den måde har kommunen opnået en væsentlig mængderabat til skolerne i kommunen.

Vi kommer også gerne forbi jeres kommunale skoleledermøde.

Fælles værktøj i AKT-netværket

Klassetrivsel har deltaget i flere fælleskommunale AKT-møder, hvor værktøjet er blevet gennemgået og præsenteret for brugerne. Brugernes egne erfaringer med Klassetrivsel har efterfølgende medført en højere grad af idéudveksling i AKT-netværket.

Klassetrivsel har således været med til at skabe et fælles sprog og et fælles udgangspunkt for AKT-møderne. Vi kommer også gerne forbi AKT-netværket i din kommune.

Undersøgelser i hele kommunen

Det er muligt at tilkøbe fælleskommunale undersøgelser til Klassetrivsel, som ikke kun har værdi for grundskole-/ dagtilbuds-administrationen centralt i kommunen:

Hver enkelt lærer/pædagog får med det samme indblik i sin egen klasse-/børnegruppe og oplysninger helt ned på elev-/barneniveau. Dette medfører, at resultater fra en kommunal undersøgelse også giver værdi og stort udbytte for skolen/børnehaven, læreren/pædagogen og dermed for eleven og børnehavebarnet.

Vil du høre mere om hvad Klassetrivsel kan gøre for jeres kommune?

Kontakt os for yderligere information