Med Klassetrivsel er I sikret fuldt overblik fra forvaltningen til det enkelte barns trivsel på skolen

Klassetrivsel • et og samme værktøj til hele skolevæsenet

 

  • Med Klassetrivsel får alle fagpersoner i alle funktioner det bedst mulige fundament til at skabe trivsel og gode relationer for samtlige elever, deres fællesskaber og undervisningsmiljøet
  • Brug Klassetrivsel til fælleskommunale undersøgelser og få et unikt overblik, både på skoleleder og lærer niveau
  • Den nationale trivselsmåling i en kommune kan gennemføres i Klassetrivsel
  • Alle rapporter kan læses og downloades straks eleven har svaret – uanset om det er en kommune-, skole-, årgangs-, klasse- eller elevundersøgelse – eller den nationale trivselsmåling
  • Klassetrivsel er markedets eneste trivselsværktøj med sociogrammer, der visualiserer elevernes relationer i overskuelige klasse- og elevrapporter
  • Flere end 1400 skoler i Skandinavien har allerede tegnet abonnement på Klassetrivsel
  • Gennemprøvet til skolens virkelighed – udviklet af lærere i nært samarbejde med lærere, AKT-vejledere, skolepsykologer, skoleledere og kommunale skolekonsulenter
  • Klassetrivsel er jeres eget værktøj – I kan frit designe egne undersøgelser og gennemføre dem på selvvalgte tidspunkter. Formuler jeres egne eller vælg mellem predefinerede spørgsmål
w

Skoleledermøder

Klassetrivsel har deltaget i flere skoleledermøder i kommuner, hvor vi har medvirket til at inspirere lederne i arbejdet med elevernes trivsel på deres skoler.

Der er flere kommuner, hvor skolelederne anbefaler Klassetrivsel.dk til hinanden, og på den måde har kommunen opnået en væsentlig mængderabat til skolerne i kommunen.

Vi kommer også gerne forbi dit skoleledermøde i kommunen.

Fælles værktøj i AKT-netværket

Klassetrivsel har lavet flere aftaler med kommuner. I flere af disse kommuner er Klassetrivsel en fællesnævner i forhold til, at der kan udveksles idéer og viden mellem skolerne gennem erfaringerne i Klassetrivsel.

Klassetrivsel har deltaget i flere fælleskommunale AKT-møder, hvor værktøjet er blevet gennemgået og præsenteret for brugerne. Det har medført, at Klassetrivsel har skabt et fælles sprog og et fælles udgangspunkt for AKT-møder.

Vi kommer også gerne forbi dit AKT-netværk i kommunen.

Undersøgelser i hele kommunen

Ved hjælp af Klassetrivsel.dk er det muligt at tilkøbe og gennemføre store undersøgelser i hele kommunen.

En undersøgelse, som kommunen sætter op, har ikke kun værdi for kommunen. Den enkelte lærer får også viden om sin egen klasse og oplysninger helt ned på elevniveau. Det medfører, at undersøgelsens resultater efterfølgende kan bruges af læreren i dennes praksis.

Brug Klassetrivsel på kommunalt plan til:

Indsamling af oplysninger til kvalitetsrapport

SSP-samarbejdet

Kontakt os for mere information