Klassetrivsels quick-guide

Til dig, der hurtigt vil have et overblik over, hvordan du kommer fra oprettelse til resultater.

Har du brug for yderligere oplysninger om Klassetrivsel, så henviser vi til vores grundige vejledninger i vores øvrige e-learning. Her kan du finde oplysninger om alt i Klassetrivsel.

 

 

 

 

Hvad er Klassetrivsel?

Formålet med Klassetrivsel er at udføre (store og små) trivselsundersøgelser. Trivselsundersøgelser er en del af grundlaget for at arbejde målrettet med børn og unges læringsmiljø, trivsel, forebygge mobning og forebygge, at børn og unge (også kaldet deltagerne) holdes udenfor fællesskabet. Trivselsundersøgelser bruges ligeledes også til at evaluere om iværksatte tiltag har den tilsigtede effekt. Trivselsundersøgelser i Klassetrivsel gennemføres med barnets og den unges bedste for øje.

  • Klassetrivsel er et et digitalt trivselsmålingsværktøj, der sikrer relevante fagpersoner et solidt indblik i deltagernes indbyrdes relationer.
  • Klassetrivsel er ét og samme værktøj til hele institutionens virkelighed og alle dens fagpersoner.
  • Klassetrivsel leverer rapporter, som kan læses straks en undersøgelse er afsluttet. Man skal altså IKKE vente på at få en undersøgelses resultater leveret.
  • Klassetrivsel kan benyttes lige så ofte, det ønskes. Der er ikke begrænsninger på, hvornår og hvor ofte en institution kan lave undersøgelser.

GDPR – 5 gode råd

Vi har her samlet fem råd, som vi vurderer er de allervigtigste, når du indsamler data fra børn. Denne opremsning er selvfølgelig ikke udtømmende, men er tiltænkt som en lille genopfriskning af, hvad der altid bør huskes. Vi anbefaler dig at læse vores e-learning om GDPR. Der står alt, du skal vide om sikkerhed i forhold til datasikkerhed og Klassetrivsel.

 

Her er 5 råd, som du altid bør huske, når du laver undersøgelser med børn og unge:

  1. Sørg for, at du kun indsamler de data fra deltagerne, som du har behov for
  2. Husk også kun at benytte de indsamlede data ud fra den hensigt, du beskriver i “introteksten til deltagerne”
  3. Stil aldrig spørgsmål, hvor du beder deltagerne angive hinanden i en negativ kontekst
  4. Stil aldrig spørgsmål til deltagerens helbred/sygdom, seksualitet eller om deltageren har udført kriminelle handlinger.
  5. Pas på dine deltageres data, så uvedkommende ikke får adgang til de afgivne svar. Undlad at printe deltagernes besvarelser medmindre det er stærkt nødvendigt.