Resultater – Quickguiden

Når du har gennemført en undersøgelse, har du mulighed for at se resultater med flere forskellige diagrammer, hvori deltagernes svar visualiseres. Selve læsningen af diagrammerne, vil ikke blive gennemgået i denne quick-guide, hvorfor vi henviser dig til vores øvrige e-learning, hvor der er mange flere oplysninger. I e-learningen ”Undersøgelsen Lukket – Resultater” er en grundig gennemgang af resultatmodulet.

 

*Alle navne er fiktive

Afslut undersøgelse:

Før du kan tilgå undersøgelsens resultater, skal du afslutte undersøgelsen. Dette gøres på fanen STATUS.

Undersøgelsens resultater:

 • Når undersøgelsen er afsluttet, kan du finde undersøgelsens resultater under fanen RESULTATER.

Vil du se…:

 1. …statistiske/kvantitative data for hele undersøgelsen, klik da på øverste bjælke med enhedens navn – f.eks Skolevisioner, Ry afd..
 2. …statistiske/kvantitative OG kvalitative data for en bestemt deltagergruppe klikker du på deltagergruppens navn (i eksemplet her, klikker man på 1.a eller 2.a)
 3. …kvalitative data for en deltager i deltagergruppen findes ved at klikke på drop-down-pilen yderst til højre i bjælken. Herefter fremkommer deltagernes navne, hvorfra du ved at trykke på den vandrette pil ud for en deltager, kan vælge at se svar fra en bestemt deltager.

 

 • Når du har valgt hvilket type data, du vil tilgå kan du skifte mellem undersøgelsens forskellige spørgsmål, ved at navigere med pilene øverst til højre i Klassetrivsel.
 1. Fritekstspørgsmål:
   • Besvarelserne er samlet i skema med deltagernes besvarelser
 2. Valgmulighedsspørgsmål:
   • Skift visning på diagrammerne ved tryk på ikoner lige over, til højre for diagrammet
   • Kan vises som søjlediagram og cirkeldiagram
 3. Sociogramsspørgsmål:
   • Skift visning på diagrammerne ved tryk på ikoner lige over til højre for diagrammet
   • Kan vises som sociogram, relationsdiagram og samlet søjlediagram
 4. Tabelspørgsmål:
   • Skift mellem kolonner ved at vælge kolonne 1, kolonne 2 osv. øverst
 5. For at lukke visningen, tryk på krydset øverst i højre hjørne

Grupper:

Fanen GRUPPER er et hjælperedskab, der kan hjælper dig med dannelsen af grupper. F.eks kan  du lave

samarbejdsgrupper ud fra deltagernes valg af hinanden på baggrund af sociogramspørgsmål.

 

Find fanen GRUPPER her:

Deling af undersøgelsens resultater

Har du brug for at dele en undersøgelse med en kollega eller med en leder kan du gøre dette under fanen DELING.