Sociogramsspørgsmål

Sociogramsspørgsmål undersøger deltagernes indbyrdes relationer. Sociometriske spørgsmål giver overblik over, hvordan deltagerne vælger hinanden i det enkelte sociogramsspørgsmåls kontekst. Diagrammerne viser antal gange den enkelte deltager er valgt af de andre. For at undersøge hvordan deltagerne vælger hinanden i forskellige kontekster, anbefaler vi, at stille flere forskellige sociogramsspørgsmål, f.eks. både sociale og faglige kontekster, gerne i hver deres spørgsmålspakker. Det bliver tydeligt, hvor mange og få gange deltagerne vælger hinanden i de forskellige situationer. Sociometriske undersøgelser er baseret på forskning og giver indblik i deltagernes indbyrdes hierarki, tætte og knap så tætte relationer og hvem i gruppen, der er i yderkanten af netværket.

 

Formålet for sociogramsspørgsmål

Princippet bag et sociogramsspørgsmål er, at deltagerne foretager positive valg i forhold til hinanden. Bed aldrig deltagerne om at angive hinanden eller vælge hinanden fra i et sociogramsspørgsmål. I sociogramsspørgsmål stilles spørgsmål som: hvem deltageren er sammen med, ønsker at være sammen med, vil arbejde sammen med osv. I resultatet fremgår det tydeligt, hvem der vælges flest og færrest gange af de andre deltagere.

 

Kort opsummeret:

 • Undersøger deltagernes tilvalg af hinanden alt efter spørgsmålets ordlyd
 • Stil spørgsmål, der undersøger, hvordan deltagerne vælger hinanden i positive relationer: sociale eller faglige relationer
 • Bed aldrig deltagerne om at udlevere hinanden for noget negativt i et sociogramsspørgsmål! Sørg altid for at formulere spørgsmålene, så de er positivt ladet.

Tilføj eget sociogramsspørgsmål:

 

 

 1. Tryk ”TILFØJ SPØRGSMÅL”
 2. Tryk ”OPRET NYT”
 3. Vælg ”SOCIOGRAM”
 4. Tilføj spørgsmålstekst
 5. ”Spørgsmålet skal besvares”:
   • Markering = skal besvares
   • Ingen markering = deltageren kan gå videre til næste spørgsmål uden at besvare
 6. Indstil mindste og højeste antal valg:
   • Mindste antal deltagere, der skal vælges”:
    • Indstil færrest antal valg, angiv om deltagerne skal vælge minimum 0 og op til 5 andre deltagere
    • 0 = deltager kan minimum vælge 0 (gå videre uden at svare)
    • 1 = på obligatoriske spørgsmål skal deltageren minimum vælge 1, før de kan gå videre til næste spørgsmål
   • Højeste antal deltagere, der må vælges”:
    • Indstil maksimalt antal valg
    • En deltager kan vælge fra 1 til 8 andre deltagere
    • 3 – 4 = ud fra erfaring anbefaler vi, at deltagerne må vælge op til 3 – 4 andre deltagere, for at undersøge de tætteste relationer i en gruppering – på resultatfanen bliver diagrammerne mere overskuelige og det fremgår tydelig, mellem hvilke deltagere relationerne er tættest. Det bliver derved også tydeligere, hvem der står uden for de tætteste relationer i grupperingerne “Højeste antal deltagere, der må vælges”
 1. Indstil ”Deltagernes køn”:
   • Elevernes køn er som standard sat til, at der kan vælges mellem alle deltagere i den deltagergruppe vedkommende er tilmeldt. Kan være relevant at indstille på f.eks. spørgsmål om, hvem de vil arbejde sammen med, hvis de skal arbejde i dreng-pige grupper
   • Begge køn”: deltagerne må vælge mellem alle, som er i samme deltagergruppe. Dette er standard på alle systemspørgsmål i Klassetrivsel
   • Samme køn” eller ”Modsatte køn”: deltagerne må, alt efter det der er angivet og er relevant i forhold til spørgsmålet, kun vælge andre deltagere af henholdsvis eget eller modsatte køn
 2. Gem spørgsmål ved tryk på ”GEM”

 

Brug af billeder i sociogramsspørgsmål

 

Når sociogramsspørgsmål er inkluderet i en undersøgelse, kan man vælge, hvorvidt deltagerne skal kunne vælge hinanden ud fra navn eller både ud fra navn og billede.

Hvis billeder skal benyttes i en undersøgelse, markeres dette under henholdsvis fanen indstillinger og på de deltagergrupper, hvor billeder skal benyttes. Dette er beskrevet i e-learningen ”Fanen DELTAGERE fra oprettelse til udgivelse”.

Sociogramsspørgsmål – diagrammer på resultatfanen:

 

Følgende diagramtyper er tilgængelige:

  • Sociogram
  • Relationsdiagram
  • Tabel med deltagernes tilvalg af hinanden
  • Stakkede søjler med sammentælling hvis der er flere sociogramsspørgsmål i samme spørgsmålspakke, viser sammentælling af antal gange, de enkelte deltagere er valgt

 

Fælles for sociogram og relationsdiagram

 

  • Pigerne vises på grøn baggrund
  • Drengene vises på orange baggrund

Der kan klikkes på en deltagers navn for at få vist de pile/valg, der er aktuelle for denne deltager. Den valgte deltager skifter da farve til grøn.

 

Pilenes betydning:

  • De grønne pile er udtryk for envejs valg – en deltager har valgt en anden, den anden deltager har ikke valgt vedkommende – valget er ikke gensidig
  • De blå pile illustrerer et gensidigt valg mellem to deltagere
  • De røde/orange pile illustrerer gensidige valg mellem tre eller flere deltagere og indikerer en gruppering

 

Sociogram

Cirklerne i sociogrammet, viser et sociogram med deltagernes positioner i forhold til antal gange de har valgt hinanden på spørgsmålet. De deltagere, der bliver valgt flest gange af de andre deltagere, placeres ind mod midten af sociogrammet. De deltagere, der får få eller ingen valg af de andre deltagere, placeres længere ud mod yderkanten i sociogrammet.

Der kan i resultaterne ændres i hvordan relationerne vises (menu over sociogrammet):

  • Alle deltageres valg af hinanden
  • Kun de gensidige relationer: de grønne pile skjules, hvorved det tydeliggøres hvilke af deltagerne, der står uden gensidige valg
  • Relationer på tværs af køn

Relationsdiagram

Sociogrammet kan alternativt vises som relationsdiagram. Visning af diagramtype skiftes øverst til højre i vinduet. I et relationsdiagram, er det kun deltagernes umiddelbare valg, der vises uden en visning af antal valg (uden positioner). I denne visning kan grupperingerne blive mere tydelige.

 

Tabel med deltagernes valg i sociogramsspørgsmålet

På resultatfanen kan man også se deltagernes valg af hinanden i tabelform:

  • Se hvem den enkelte deltager har valgt
  • Hvem der har valgt denne deltager
  • Har deltagerne kunnet skrive deltagerkommentarer, vises disse under deltagerens valg

Stakkede søjler

I spørgepakker med flere sociogramspørgsmål i samme spørgepakke, genereres automatisk et samlet søjlediagram med sammentælling af antal valg, hver enkelt deltager har fået. Denne sammentælling illustrerer tydeligt forskelle i antal gange, den enkelte deltager er valgt og hierarkiet i deltagergruppen.

De sociogramspørgsmål, der er med i sammentællingen i stakkede søjler, vises til venstre for diagrammet.

  • Spørgsmål der tælles med, er markeret med flueben
  • Fjern flueben, hvis et spørgsmål ikke skal med i sammentællingen

Statistisk fordeling af valg

Dette diagram giver en statistisk visning af, hvordan elever inden for en given gruppe har valgt hinanden i et sociometrisk spørgsmål. Det viser ikke de individuelle valg foretaget af eleverne, men i stedet fokuserer det på fordelingen af disse valg.

Diagrammet præsenterer søjler, der repræsenterer, hvor mange elever der er blevet valgt af henholdsvis én anden elev, to andre elever, tre andre elever og så videre.

Diagrammet kan også bruges til at identificere, om der er elever i gruppen, der ikke er blevet valgt af nogen. Dette aspekt af diagrammet kan være nyttigt i dialogen med det team eller de ansvarlige, der arbejder med denne deltagergruppe i hverdagen, da det kan give vigtige oplysninger om gruppedynamik og relationer.

Sociogramspørgsmål

Sådan ser sociogramspørgsmål ud for deltagerne.

Klik på billedet for at se flere eksempler.

Sociogram kan bruges i funktionen ”GRUPPER”

Deltagernes valg af hinanden på sociogramspørgsmål kan anvendes til at få forslag til f.eks. samarbejdsgrupper, eller hvordan deltagerne kan sidde sammen i undervisningen. De data, der ligger til grund for sociogrammerne, ligger også til grund for funktionen ”GRUPPER”. I GRUPPER kan man på baggrund af deltagernes valg og brugerens input, få forslag til f.eks. samarbejdsgrupper i klassen i varierende størrelse eller siddepladser. Læs mere i e-learningen GRUPPER.