Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Skolevisioner ApS håndterer sit dataansvar – herunder hvordan virksomheden behandler personoplysninger.

Skolevisioner ApS prioriterer dataetik, datasikkerhed og datafortrolighed højt. Skolevisioner Aps ejer og driver hjemmesiderne www.klassetrivsel.dk, www.klassetrivsel.no og www.skolevisioner.dk samt onlinetjenesterne Klassetrivsel i Danmark og Norge og Uddannelsestrivsel i Danmark.

 

Håndtering af de personoplysninger vi behandler i forbindelse med salg, markedsføring og drift af vore services samt besøg på vore hjemmesider:

 

1. Dataansvar

Skolevisioner ApS er dataansvarlig for de oplysninger virksomheden indsamler, behandler og opbevarer om hhv. kontaktpersoner hos virksomhedens kunder, interessenter og samarbejdspartnere, besøgende på virksomhedens hjemmesider og personer der har tilmeldt sig vores nyhedsbreve. Skolevisioner ApS, CVR.nr. 30535421, holder til i Ry Væksthus, Ellemosen 3, 8680 Ry.
Skolevisioner ApS er underdatabehandler for det norske datterselskab Skolevisjoner AS, som ejer Klassetrivsel i Norge.

2. Skolevisioner som databehandler

Skolevisioner ApS er ikke dataansvarlig, men databehandler for de oplysninger som virksomhedens kunder indsamler og anvender gennem vore onlinetjenester (de digitale værktøjer Klassetrivsel og Uddannelsestrivsel). Adgang til onlinetjenesterne opnås gennem de personlige logins, som oprettes og aktiveres gennem en abonnementsaftale med Skolevisioner. Skolevisioner ApS anvender ikke abonnenternes data til egne formål.

Abonnenten (kunden) er dataansvarlig for alle oplysninger, som abonnentens brugere indsamler og anvender gennem onlinetjenesterne, og tjenesterne må kun anvendes i henhold til de gældende abonnementsvilkår.

Når Skolevisioner ApS ikke er dataansvarlig, men databehandler, finder denne privatlivspolitiks øvrige punkter ikke anvendelse for behandlingen. Som databehandler agerer Skolevisioner ApS kun efter instruks fra den dataansvarlige (abonnenten/kunden). Instruksen fremgår af den databehandleraftale, der er indgået mellem kunden og Skolevisioner ApS. Læs mere om Skolevisioner som databehandler og find yderligere oplysninger om abonnementsaftaler, databehandleraftaler og Skolevisioner ApS som databehandler HER.

3. Typer af oplysninger, formål og retsgrundlag

Skolevisioner ApS indsamler udelukkende oplysninger, som er nødvendige for forretningen, herunder abonnementshåndtering, levering af vore serviceydelser samt håndtering af kommunikation og samarbejder.
Vores formål med indsamlingen kan være et af følgende:

  • Behandling af henvendelser til Skolevisioner ApS
  • Opfyldelse af anmodning om abonnement eller serviceydelse
  • Tilpasning af vores kommunikation
  • Administration af interessenters, kunders og samarbejdspartneres relation til Skolevisioner ApS

Listen er ikke udtømmende.

Kunder, interessenter og samarbejdspartnere

Vi indsamler og behandler følgende type personoplysninger om kontaktpersoner hos vore kunder, interessenter og samarbejdspartnere:
Navn, telefonnummer, mailadresse, stillingsbetegnelse/funktion, ansættelsessted. Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
Ved behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi at benytte kryptering, fx sikker e-mail eller kodebeskyttet fil (Word- eller PDF-format).

Besøgende på vore hjemmesider

Vi bruger cookies på hjemmesiden. Læs mere i vores cookiepolitik.

Vore hjemmesider kan indeholde kontaktformularer. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Vi har brug for kontaktoplysningerne for at kunne besvare henvendelsen. Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
Hvis vi ønsker at behandle oplysningerne til andre formål (fx til markedsføring), vil vi altid informere herom og som udgangspunkt indhente samtykke til denne behandling, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

4. Kilder

Personoplysningerne nævnt i punkt 3 indsamles direkte fra hhv. kunder, interessenter, samarbejdspartnere og hjemmesidebesøgende.

5. Modtagere

I visse tilfælde overlader vi personoplysninger til Skolevisioner ApS’ samarbejdspartnere og leverandører, fx it-leverandører, markedsføringsbureauer, udbydere af kundetilfredshedsundersøgelser mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Skolevisioner ApS’ vegne og i overensstemmelse med Skolevisioner ApS’ instruks.

6. Tredjelande

Skolevisioner ApS overfører ikke personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS).

7. Sikkerhed

Vi har høje standarder for sikkerhed. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder og således opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre personoplysningers kvalitet og integritet.

8. Opbevaringsperiode

Vi sletter personoplysningerne, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogføringsloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid.

9. Registreredes rettigheder

Registrerede har – med lovens begrænsninger – blandt andet ret til indsigt i personoplysninger, at få ændret ukorrekte oplysninger, at få slettet oplysninger, at få begrænset oplysninger, dataportabilitet, at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, at trække et evt. samtykke tilbage samt ret til at klage til Datatilsynet.

10. Links til andre hjemmesider mv.

På vores hjemmesider kan der være links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Skolevisioner ApS er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger.

11. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre vore hjemmesider.

12. Kontakt

Skriv til info@skolevisioner.dk med Privatlivspolitik i emnefeltet hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik.

 

Sidst opdateret 12. juni 2019

Dataetik

Som vi selv ønsker, at vore egne – og vore egne børns – data bør behandles.

Dataformål

Klassetrivsel sikrer barnets og elevens stemme.

Databehandling

Abonnements- og databehandleraftale er forudsætninger.

Databeskyttelse

I Klassetrivsel er persondata i trygge hænder.