Samspillet med de jævnaldrende, kulturen i fællesskaberne

og oplevelsen af at høre til er afgørende for,

hvordan den enkeltes identitet og ‘sociale selv’ former sig.

Trivselsværktøjet Klassetrivsel sikrer overblik.

Værktøjets overskuelige sociogrammer giver indsigt til at handle.

 

Klassetrivsel • ét og samme værktøj til alle fagpersoner

 

  • Med Klassetrivsel får alle relevante fagpersoner i alle relevante funktioner det bedst mulige fundament til at kunne skabe trivsel og gode relationer for samtlige elever/børn, for deres fællesskaber og i det daglige miljø på skolen, uddannelsesstedet eller i daginstitutionen.
  • Alle rapporter kan læses og downloades straks den enkelte deltager har svaret – uanset om det er en kommune-, skole-, årgangs-, klasse- eller dagtilbuds-undersøgelse.
  • Klassetrivsel (herunder Uddannelsestrivsel) er markedets eneste trivselsværktøj med sociogrammer, der sikkert og nemt visualiserer elevernes/børnenes indbyrdes relationer i overskuelige klasse/gruppe/hold- og deltagerrapporter.
  • Klassetrivsel er gennemprøvet til skolens, uddannelsesstedets og daginstitutionens dagligdag, og er udviklet af lærere i nært samarbejde med AKT-vejledere, skolepsykologer, pædagoger, skoleledere og kommunale skolekonsulenter.
  • Kick-start trivselsarbejdet i alle klasser/grupper/hold, og brug Klassetrivsel til at understøtte institutionens praksis og fælles forståelse i skole/hjem-samarbejdet, AKT/trivselsarbejdet, teamsamarbejdet mellem lærere og pædagoger, i ledelsesoverblikket og samarbejdet med skolepsykologer.
  • Klassetrivsel er institutionens eget værktøj – I kan frit designe jeres egne undersøgelser og gennemføre dem på selvvalgte tidspunkter. Formuler jeres egne eller vælg mellem predefinerede spørgsmål.

Ét værktøj - mange funktioner

Trivselsværktøjet Klassetrivsel består af en lang række funktioner, som giver de relevante fagpersoner en dybere viden og en hjælp i hverdagen med blandt andet:

  • Indsamling af elevernes/børnenes oplevelse af egen hverdag: I Klassetrivsel kan der opsættes målrettede undersøgelser, som lader eleverne/børnene svare på spørgsmål, der omhandler deres aktuelle syn på og oplevelse af eksempelvis undervisningen, fællesskabet og hvordan de trives på skolen/institutionen.

 

  • Gruppeforslag: Med udgangspunkt i svarene på sociogramspørgsmål, kan der dannes og vises konkrete forslag til konstruktive gruppesammensætninger eller siddepladser.

 

  • Vurderinger: Der kan opsættes faglige vurderinger, som f.eks. kan bruges til at få indblik i elevens opfattelse af egen indsats, få dannet forslag til cooperative learning grupper eller som input til skole/hjem-samarbejdet.
U

Overblik og den nødvendige indsigt - nemt, sikkert & hurtigt!

Med Klassetrivsel kan du som fagperson oprette og gennemføre undersøgelser og deraf få dannet rapporter, der giver inspiration og energi til det pædagogiske arbejde med trivsel og relationer i elevgrupper/børnegrupper.

Jo større indsigt I har i elevernes/børnenes aktuelle trivsel og indbyrdes relationer, desto flere handlemuligheder har I.

Værktøjet Klassetrivsel er lavet med udgangspunkt i de behov, som lærere, pædagoger, skoleledelse og AKT- lærere har i deres daglige arbejde. Det har kunnet lade sig gøre, fordi vi, der står bag Klassetrivsel selv har baggrund i undervisningsverdenen, og fordi værktøjet udvikles i tæt samarbejde med brugerne.

Du sætter en undersøgelse op med dit personlige login (tilhørende din institutions Klassetrivselkonto) og derefter besvarer dine deltagere (eleverne/børnene) undersøgelsen på computer eller tablet med hver deres personlige engangsnøgle. Straks herefter har du adgang til overskuelige rapporter, der viser deltagernes besvarelser.

Det typiske tidsforbrug til både opsætning og gennemførsel af en undersøgelse er mindre end 60 minutter.

Ring på 71 99 05 03

- og lad os hjælpe dig med råd og vejledning, så du kan sikre klassetrivsel for alle.
Kontakt os