Faktaark om Klassetrivsel / Uddannelsestrivsel

Tryk på ikonet ovenfor, for at læse og/eller downloade faktaarket.

Faktaarket er udarbejdet som hjælp og inspiration til de abonnerende institutioners oplysningspligt.

Faktaarket må gerne anvendes som led i institutionernes* oplysning af børn/elever og deres forældre om institutionens indsamling af personoplysninger.

*Den dataansvarlige er forpligtet til at oplyse om sin indsamling af personoplysninger iht. Artikel 13 i GDPR (persondataforordningen).