Faktaark

Tryk på ikonet over for at se og hente faktaark om Klassetrivsel.

Faktaarket er udarbejdet som en hjælp til institutioner med abonnement på Klassetrivsel. Faktaarket må gerne anvendes som led i institutionernes* oplysning af børn/elever og deres forældre om institutionens indsamling af personoplysninger.

*Den dataansvarlige er forpligtet til at oplyse om sin indsamling af personoplysninger iht. Artikel 13 i GDPR (persondataforordningen).