Klassetrivsel – Evalueringer – Distribuerbare Undersøgelser

Klassetrivsel • ét og samme værktøj til alle fagpersoner

Klassetrivsel er vores mest solgte værktøj. 

 

  • Med Klassetrivsel får alle relevante fagpersoner i alle relevante funktioner det bedst mulige fundament til at kunne skabe trivsel og gode relationer for samtlige elever/børn, for deres fællesskaber og i det daglige miljø på skolen, uddannelsesstedet eller i daginstitutionen.
  • Alle rapporter kan læses og downloades straks den enkelte deltager har svaret – uanset om det er en kommune-, skole-, årgangs-, klasse- eller dagtilbuds-undersøgelse.
  • Klassetrivsel (herunder Uddannelsestrivsel) er markedets eneste trivselsværktøj med sociogrammer, der sikkert og nemt visualiserer elevernes/børnenes indbyrdes relationer i overskuelige klasse/gruppe/hold- og deltagerrapporter.
  • Klassetrivsel er gennemprøvet til skolens, uddannelsesstedets og daginstitutionens dagligdag, og er udviklet af lærere i nært samarbejde med AKT-vejledere, skolepsykologer, pædagoger, skoleledere og kommunale skolekonsulenter.
  • Kick-start trivselsarbejdet i alle klasser/grupper/hold, og brug Klassetrivsel til at understøtte institutionens praksis og fælles forståelse i skole/hjem-samarbejdet, AKT/trivselsarbejdet, teamsamarbejdet mellem lærere og pædagoger, i ledelsesoverblikket og samarbejdet med skolepsykologer.
  • Klassetrivsel er institutionens eget værktøj – I kan frit designe jeres egne undersøgelser og gennemføre dem på selvvalgte tidspunkter. Formuler jeres egne eller vælg mellem predefinerede spørgsmål.

Evalueringer – Klassetrivsels TOPI-modul 

Evalueringer sikrer systematik og overblik over elevernes trivsel.

Evalueringerne fungerer som et samarbejdsmodul, hvor man arbejder sammen med sine kollegaer omkring evaluering af eleverne.

Evalueringen består af to dele. Først foretager man en individuel evaluering, og efterfølgende foretager man en fælles evaluering.

Værktøjet kan også benyttes til at evaluere elevernes faglige progression og udvikling.

Distribuerbare Undersøgelser

Distribuerbare undersøgelser er et softwarebaseret produkt fra Klassetrivsel målrettet dataindsamling i kommuner eller anden centrale organisation i kommunerne, der har berøring med skoleområdet. Med Distribuerbare Undersøgelser får kommuner eller andre centrale aktører en platform, hvorigennem det er muligt at indsamle data på en sikker, nem og fleksibel måde.

Ring på 71 99 05 03

- og lad os hjælpe dig med råd og vejledning, så du kan sikre klassetrivsel for alle.
Kontakt os