Trivselsværktøjet Klassetrivsel

drives, markedsføres og ejes af

Skolevisioner ApS
Ellemosen 3
DK- 8680 Ry
CVR.nr.: 30535421

Kontakt os på

Ring for support:
71 99 05 03
Mandag-fredag kl. 10.00-12.00

Salgsafdeling:
71 99 08 62

Email: info@klassetrivsel.dk

Vores kontorer befinder sig i Ry Væksthus, der ligger placeret ud til Skanderborgvej i Ry og overfor Kildebjerg Ry området. 

Medarbejdergalleri

Lars du Jardin Nielsen

Direktør, stifter og ejer

Mail: lars@skolevisioner.dk

Den vigtigste årsag til, at Lars grundlagde Klassetrivsel er bevidstheden om, hvilken betydning skolegangen og uddannelsen har for det enkelte menneskes muligheder resten af livet, og det ansvar der påhviler underviseren.

Lars arbejder for at hjælpe kommuner, institutioner og undervisere med at forbedre trivsel, læringsmiljø og læring til fordel for eleverne. Han ønsker at bidrage til, at undervisere opnår flere succeser og færre frustrationer i arbejdet med at hjælpe elever og i arbejdet med at skabe grundlag for sunde klassekulturer, hvor alle elever trives og har et godt læringsmiljø.

Lars har som lærer, et indgående kendskab til undervisning og lærere og elevers hverdag i skolen. Dette betyder, at han har et solidt indblik i, hvilke udfordringer lærere står over for, når de skal sikre, at alle elever har det bedst mulige psykosociale læringsmiljø i skolen. Denne viden skinner tydeligt igennem alt det arbejde Lars lægger i udviklingen af, og det kontinuerlige arbejde med, Klassetrivsel.

Klassetrivsel blev oprindeligt til i samarbejde med en tidligere kollega. Både kollegaen og Lars følte et presserende behov for at kvalificere viden om elevers trivsel og hele klassemiljøer, som de som lærere havde fra observationer af klassen og deres egne mavefornemmelser. Dette ønske og behov lå til grund for ideen til Klassetrivsel og formålet var, og er stadig, at give et fælles grundlag til samarbejdet omkring en klasse, både mellem kolleger, lærere, ledelse, men også i samarbejdet mellem lærere og forældre.

Lars’ klare vision og drivkraft er at hjælpe så mange lærere og elever som muligt med at skabe læringsmiljøer og klassekulturer, hvor alle børn og unge trives. Han er optaget af, hvad der udgør den ”gode skole” og ønsker gennem Klassetrivsel at bidrage til arbejdet med denne.

For mere information om Lars’ visioner for Klassetrivsel, se mere på Skolevisioners hjemmeside.

Hjørdis Guldmand

Administrativ medarbejder

Mail: info@klassetrivsel.dk

Med en baggrund i bankverdenen er Hjørdis klædt rigtig godt på til at varetage arbejdet som administrativ medarbejder. Hjørdis er oprindeligt uddannet bankassistent og har tidligere arbejdet med både dokumentbehandling, kundekontakt og kasseekspedition.

Alle de kompetencer bruger hun flittigt her hos os i Skolevisioner, hvor hun står for både support af brugere, for behandling af abonnementer og databehandleraftaler, samt en hel masse andre ad hoc opgaver. Vi nyder godt af, at Hjørdis har et skarpt øje for, hvad der skal gøres og så brygger hun tålmodigt kande efter kande kaffe til os, selvom hun selv foretrækker te.

Hvis man spørger Hjørdis, hvorfor hun er glad for at arbejde ved Skolevisioner, svarer hun klart, at det for hende giver mening, at være med til at understøtte arbejdet med børn og unges trivsel. Hertil tilføjer hun også, at det fede ved Skolevisioner er, at hun får mulighed for at være med i udviklingen af virksomheden og at have indflydelse på egne opgaver. Yderligere tilføjer hun, at hun er glad for at få mulighed for have indsigt i områder, der ligger udenfor hendes eget ekspertiseområde.

Irene Gadegaard

Kommunikationsansvarlig

Mail: irene@skolevisioner.dk

I det daglige sidder hun og hjælper til med kommunikation, formidling, markedsføring og kundepleje. Som akademiker er Irene vant til at arbejde med formidling på flere forskellige måder og som tidligere underviser i gymnasialt regi, har hun en nysgerrighed på trivselsområdet.

Formidlingskompetencerne kommer blandt andet i spil, når der skal skrives nyheder til vores nyhedsbrev, indlæg til vores blog og hjemmeside, og når der skal produceres indhold til SoMe eller materiale til messer. Hun hjælper til med korrekturlæsning, interviewer brugere og udarbejder brugercases til inspiration for vores kunder. Med et smil på læben foreslår Irene interne tiltag som ”glimmeronsdag” og så hjælper hun til med at drikke de mange kander kaffe, Hjørdis tålmodigt brygger.

Når Irene skal svare på, hvorfor hun er glad for at arbejde hos Skolevisioner, er svaret, at hun i sin hverdag får mulighed for indirekte at arbejde med skole- og gymnasieelevers trivsel. Det giver mening for hende, at være med til at højne elevernes trivsel. Endvidere fremhæver hun, at det er skønt at arbejde i en lille virksomhed, hvor der ikke er langt fra tanke til handling, og hvor hun får mulighed for selv at være med til at forme sin dagligdag.

Thorkild Pedersen

Test og kvalitetssikring

Med 12 år som lærer på forskellige midtjyske folkeskoler og sidenhen 13 år som projektleder og udviklingskonsulent på skoleområdet, har Thorkild en dyb indsigt i, hvordan der arbejdes i skoleverdenen, som han benytter i sit arbejde Skolevisioner.

Thorkild sidder i krydsfeltet mellem kundernes ønsker og krav til Klassetrivsel. Gennem et samarbejde får vi udviklet nye og videreudviklet eksisterende features til gavn for den enkelte lærer og skole, såvel som for kommunerne. Thorkild sørger med sikker hånd for, at Klassetrivsel lever op til både vores egne og kundernes forventninger. I dagligdagen arbejder Thorkild sammen med både vores udviklere og vores supportenhed for at få alt til at gå op i en højere enhed. Når hverdagen indimellem bliver lidt hektisk, er Thorkild altid god for en eminent far-vittighed, der hjælper os alle til at smile lidt mere.

Hvis du spørger Thorkild, hvorfor han er glad for at arbejde hos Skolevisioner, kommer svaret prompte: ”Det tiltaler mig meget, at der er kort vej fra idé til handling, hvor alle bidrager til den fælles løsning, og det efterfølgende produkt kan bidrage positivt til en øget trivsel i skolernes klasser og hos det enkelte barn”

Ane Kathrine Nielsen

Studentermedhjælper i bogholderi og regnskab

Ane Kathrine er vores studentermedhjælper og tager sig blandt andet af bogholderi og regnskab, samt diverse ad-hoc-opgaver. Hun er en excel-ninja og ved en masse om, hvordan man programmerer og udarbejder pivottabeller i programmet. Hun er pt. i fuld gang med at læse Sundhedsteknologi på Ingeniørskolen Aarhus Universitet.

På studiet arbejder Ane Kathrine projektorienteret, hvilket er en kompetence, hun ser som en tydelig fordel i sit arbejde hos Skolevisioner. Endvidere styrker studiet også hendes kendskab til at arbejde med og udvikle IT-produkter. Den praksisnære erfaring fra jobbet sammenholdt med studiet ønsker hun skal danne grundlag for, at hun selv kan grundlægge en virksomhed på sigt.

Ane Kathrine fremhæver, at hun er glad for sit arbejde hos Skolevisioner, fordi virksomhedens vision er at hjælpe børn og unge med at trives i skolen og på deres uddannelser. Ringe trivsel kan have konsekvenser for den enkelte resten af livet, og det vil hun gerne hjælpe med at forhindre. Udover at få mulighed for at udvikle sin faglighed, så er det gode sammenhold kollegaerne imellem også et stort plus for hende.

Konsulenter og udviklere

Steen Tøttrup

Head Monkey hos CreativeMinds IVS

Anders Ellersgaard

Mindlab – Design and Tech

I bestyrelsen

Michael Viskum

Bestyrelsesformand

Erik Bro

Rådgiver

Vil du vide mere om Skolevisioner ApS ?

Læs her