Klassetrivsel

Forbedrer elevers og læreres trivsel
KlassetrivselDistribuerbare undersøgelser

fordi alle har brug for at blive set, hørt og forstået,

for at kunne trives, dannes og udvikles i fællesskab.

Ugentlige kurser i Klassetrivsel – online

 

Vi afholder online kurser målrettet brugere med rollen Enhedsadministrator, hvor vi viser, hvilke muligheder og opgaver, der følger med denne rolle. Du kan være med online og blive klædt godt på til at administrere Klassetrivsel for din skole. Find vores kurser på ved at følge dette link.

Vi afholder endvidere kurser, der går i dybden med Klassetrivsel, særligt målrettet brugere, der skal være superbrugere. Dette er ofte ressourcepersoner, AKT’ere eller andre nøglepersoner på trivselsområdet. Se hvad kurset indeholder og hvornår det gennemføres her.

Skoler

Klassetrivsel er trivselsværktøjet til skolens undervisere, ledelse, AKT, SFO/Klub samt efterskoler. På en overskuelig, enkel, sikker og tidsbesparende måde får skolen den nødvendige indsigt i elevernes aktuelle relationer og trivsel til at kunne forbedre hver enkelt elevs hverdag i skolen.

Ungdomsuddannelser

Trivselsundersøgelser gennemført i Klassetrivsel (Uddannelsestrivsel) afdækker på overskuelig, enkel, sikker og tidsbesparende vis de aktuelle tematikker i klasser / på hold/årgange, og giver jer den nødvendige indsigt til at kunne forbedre elevernes trivsel og reducere frafald.

Dagtilbud

Med Klassetrivsel har institutionen et interview-værktøj i børnehøjde, hvor de enkle spørgsmål bliver læst op for barnet. På overskuelig, enkel, sikker og tidsbesparende vis får pædagogerne indsigt i børnenes trivsel i institutionen, herunder deres aktuelle indbyrdes relationer.

Kommuner

Stadig flere kommuner gennemfører deres kommunale trivselsundersøgelser med Klassetrivsel, og som kommunal ressourcekonsulent på skole- og/eller dagtilbudsområdet vil du opleve store fordele for både dig og institutionerne ved at bruge Klassetrivsel.

Over 1600 institutioner har allerede abonnement

Er du Klassetrivsel-bruger på en af dem?
Log ind her

Dataetik

Klassetrivsel findes for at barnet/eleven har et sikkert talerør, således at fagpersonerne omkring barnet/eleven får den nødvendige indsigt til at kunne handle. Som databehandler for vore abonnenter behandler vi alle personoplysninger i Klassetrivsel med stor respekt og efterlever alle krav for beskyttelse af persondata. Klassetrivsel er udviklet i samarbejde med fagpersoner og kun til oplysninger, der er relevante for elevens/barnets trivsel i skolen/dagtilbudet.
Læs mere om behandling af personoplysninger her

Ét og samme værktøj til alle faggrupper

  • Med Klassetrivsel får alle relevante fagpersoner i alle relevante funktioner det bedst mulige fundament til at kunne skabe trivsel og gode relationer for samtlige elever/børn, for deres fællesskaber og i det daglige miljø på skolen, uddannelsestedet eller i daginstitutionen.
  • Klassetrivsel er markedets eneste trivselsværktøj med sociogrammer, der sikkert og nemt visualiserer elevernes/børnenes indbyrdes relationer i overskuelige klasse/gruppe/hold- og deltagerrapporter.
  • Klassetrivsel er gennemprøvet til skolens, uddannelsesstedets og daginstitutionens dagligdag, og er udviklet af lærere i nært samarbejde med AKT-vejledere, skolepsykologer, pædagoger, skoleledere og kommunale skolekonsulenter.
Klassetrivsel er nemt og enkelt at gå til for lærere og elever. Det er hurtigt at sætte en undersøgelse op selv for lærere, der ellers ikke beskæftiger sig meget med computere.
Nikolaj Kløve Schnurre

Viceskoleinspektør, Højby Skole i Odense

Du føler dig mere sikker og præcis, når du sidder til forældresamtaler og fortæller om barnets trivsel og  relationer i klassen. Og der kan forældrene godt mærke, at vi ved, hvad det er, vi taler om, og at det ikke er en fiks idé, vi har grebet ud af luften.
Trine Trentemøller

Lærer, Mølleskolen i Ry

Det fremstår helt klart, at der her er tale om et værktøj, der kan gøre en forskel. Klassetrivsel bringer elevens eget udsagn og elevens situation op på teamets dagsorden og ind i forældresamarbejdet.

Jørgen Schirmer Nielsen

Tidl. Pædagogisk Udviklingskonsulent

Vil I også prøve Klassetrivsel på jeres institution?

Vi tilbyder 8 ugers gratis prøveperiode
Læs mere om gratis prøveperiode