Trivsel er afgørende for, om eleverne gennemfører uddannelsen

Elevernes indbyrdes relationer, deres faglige niveau, deres fritidsinteresser og -job, støtte fra familien, motivation for og mål med uddannelsen – faktorer, som blandt andre har betydning for elevernes trivsel og sandsynlighed for at ungdomsuddannelsen gennemføres.

Trivselsværktøjet til ungdomsuddannelserne

Uddannelsestrivsel er en udgave af Klassetrivsel målrettet arbejdet med trivsel, undervisningsmiljø og fastholdelse på ungdomsuddannelserne.

Uddannelsestrivsel giver vejledere og kontaktlærere overblik og handlemuligheder i forhold til klassernes og hver enkelt elevs sociale trivsel.

Værktøjet kan med store fordele bruges af kontaktlærere, studievejledere, faglærere og ledelse.

Med Uddannelsestrivsel har I et godt og effektivt værktøj!

Uddannelsestrivsel giver indsigt i i forhold som elevernes indbyrdes relationer, deres faglige niveau, deres fritidsinteresser og -job, støtte fra familien, motivation for og mål med uddannelsen.

Og det endda på kort tid!

Det tager nemlig kun 1 time at sætte en undersøgelse op og indsamle elevernes besvarelser. Brug yderligere en time på at læse rapporten, og værs’go – nu har I et værdifuldt overblik både over klassen, de enkelte elevers trivsel og deres individuelle oplevelse af uddannelsesstedet.

Et stærkt redskab – både for vejledere og undervisere

Med Uddannelsestrivsel leverer eleven selv, på en effektiv og tidsbesparende måde, alle de oplysninger, der skal til for at kunne samarbejde om at

 • øge trivslen
 • gribe tidligere ind
 • fastholde elever på uddannelsen
 • målrette indsatsen mod elever med udfordringer
 • kvalificere samtaler med elever
 • styrke samarbejdet mellem vejledere og undervisere
 • tage hensyn til de fagligt svageste elever.

7 gode Uddannelsestrivsel-grunde

 • Retter opmærksomheden på elever, som har brug for støtte og er i fare for at forlade uddannelsen
 • Giver indsigt til at kunne differentiere undervisningen, så hver enkelt elev får en passende faglig udfordring
 • Hælper med at opbygge og forbedre relationer mellem eleverne
 • Giver forslag til arbejdsgrupper, hvor der også bliver taget hensyn til de mindre ressourcestærke elever
 • Muliggør konstruktive tiltag for fastholdelse i uddannelsen
 • Understøtter samarbejdet mellem vejleder og kontaktlærer
 • Udvikler undervisningen, så en større del af eleverne fastholdes og opnår faglige resultater

Et effektivt hjælpemiddel til at

 • indsamle information direkte fra eleverne selv
 • vise elevernes svar og deres indbyrdes relationer i overskuelige sociogrammer
 • overblik over elevgrupper
 • finde de elever som har brug for støtte, er i mistrivsel og måske i fare for at opgive uddannelsen
 • få et godt grundlag for en samtale med eleven
 • udvikle fastholdelsestiltag – både på institutions-, uddannelses-, hold- og klasseniveau.

Er du ansat på en ungdomsuddannelse med Uddannelsestrivsel?

Log ind med din Uddannelsestrivsel-bruger her

Vil I også være en ungdomsuddannelse med Uddannelsestrivsel?

Prøv gratis og uforpligtende i 8 uger!
Sådan kommer I godt i gang