Databehandling

Adgang til onlinetjenester fra Skolevisioner ApS er kun mulig for ansatte på institutioner, som har indgået både en abonnementsaftale og en databehandleraftale* med Skolevisioner. Først derefter kan Skolevisioners databehandling** for den pågældende institution finde sted.

Databehandleraftalen indgås af abonnentens/institutionens ejer, da denne er dataansvarlig for institutionens personhenførbare oplysninger (eksempelvis er kommunen dataansvarlig for kommunens skoler og daginstitutioner). Databehandleraftalen skal omfatte den dataansvarliges instruks til databehandler.

Skolevisioner ApS behandler alle data, herunder personhenførbare oplysninger, iht. databehandleraftalen og i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning (GDPR). Ved ophør af en abonnementsaftale tilbageleveres og/eller slettes alle data som Skolevisioner har behandlet for abonnenten/kunden iht. databehandleraftalen.

*Vores databehandleraftale kan downloades her. (Vores aftaleskabelon er en produkttilrettet udgave af Datatilsytnets aftaleskabelon iht. GDPR.)

**Idet vi hos Skolevisioner ikke anvender vore abonnenters data til egne formål, men kun behandler abonnenternes data på vegne af disse, er Skolevisioner ikke dataansvarlig, men i stedet databehandler for de oplysninger som vore abonnenterne indsamler, anvender og opbevarer i vore onlinetjenester (de digitale værktøjer Klassetrivsel og Uddannelsestrivsel). Læs evt. mere om dataansvarlig versus databehandler i datatilsynets vejledning.

 

 

Skolevisioner ApS som underdatabehandler

Skolevisioner ApS er underdatabehandler for datterselskabet Skolevisjoner AS, som markedsfører Klassetrivsel i Norge via hjemmesiden www.klassetrivsel.no. Find databehandleraftalen mellem Skolevisjoner AS og Skolevisioner ApS her.

 

Skolevisioner ApS’ underdatabehandlere

Skolevisioner ApS har indgået databehandleraftale med de underdatabehandlere, der i kraft af deres arbejde for os, kan have adgang til personhenførbare oplysninger, som vi behandler på vegne af både Skolevisioner ApS’ abonnenter (kunder) og datterselskabet Skolevisjoner AS’  abonnenter (kunder).

Databehandleraftale med udviklerhuset CreativeMinds IVS
Databehandleraftale med hosting partner Tilaa B.V.

Dataetik

Som vi selv ønsker, at vore egne – og vore egne børns – data bør behandles.

Dataformål

Klassetrivsel sikrer barnets og elevens stemme.

Databeskyttelse

I Klassetrivsel er persondata i trygge hænder.

Privatlivspolitik

Sådan håndteres dataansvaret.