Abonnér på Klassetrivsel

En institution kan abonnere på Klassetrivsel (eller Uddannelsestrivsel, når institutionen er en ungdomsuddannelse) i ét eller tre år ad gangen eller købe abonnement gennem tilkobling til en treårig gruppeaftale.

Et abonnement medfører fri brug af hele systemet for alle institutionens ansatte i hele abonnementsperioden.

En kommunal institution kan abonnere gennem en gruppeaftale når flere/alle institutioner i samme kommune køber abonnement sammen og kommunen / en af institutionerne modtager én samlet faktura pr. år på den årlige, samlede abonnementspris for alle deltagende institutioner.

Det er muligt at indgå i en gruppeaftale i løbet af en eksisterende abonnementsperiode og få refunderet forskellen i abonnementspris. Kontakt os på 71 99 08 62 / info@klassetrivsel.dk for yderligere information om treårig gruppeaftale.

 

Sådan oprettes abonnementet

Et abonnement kan oprettes ved at indgå abonnementsaftale og forudsætter at der også er indgået eller indgås databehandleraftale. Databehandleraftalen indgås af abonnentens/institutionens ejer, da denne er dataansvarlig for institutionens personhenførbare oplysninger (eksempelvis er kommunen dataansvarlig for kommunens skoler og daginstitutioner. Private institutioner er selv dataejer).

Download abonnementsaftale her

og send den i udfyldt stand til info@klassetrivsel.dk for at købe enkeltabonnement eller tilkobling til en eksisterende kommunal gruppeaftale på Klassetrivsel.
Download abonnementsaftale