Abonnér på Klassetrivsel

 

En institution kan abonnere på Klassetrivsel (eller Uddannelsestrivsel, når institutionen er en ungdomsuddannelse) i ét eller tre år ad gangen eller købe abonnement gennem tilkobling til en treårig gruppeaftale.

Et abonnement medfører fri brug af hele systemet for alle institutionens ansatte i hele abonnementsperioden.

En kommunal institution kan abonnere gennem en gruppeaftale når flere/alle institutioner i samme kommune køber abonnement sammen og kommunen / en af institutionerne modtager én samlet faktura pr. år på den årlige, samlede abonnementspris for alle deltagende institutioner.

Det er muligt at indgå i en gruppeaftale i løbet af en eksisterende abonnementsperiode og få refunderet forskellen i abonnementspris. Kontakt os på 71 99 08 62 / info@klassetrivsel.dk for yderligere information om treårig gruppeaftale.

 

Sådan oprettes abonnementet

Et abonnement oprettes ved at indgå abonnementsaftale og forudsætter at der også er indgået eller indgås databehandleraftale. Databehandleraftalen indgås af abonnentens/institutionens ejer, da denne er dataansvarlig for institutionens personhenførbare oplysninger (eksempelvis er kommunen dataansvarlig for kommunens skoler og daginstitutioner. Private institutioner er selv dataejer).

Download abonnementsaftale her

og send den i udfyldt stand til info@klassetrivsel.dk for at købe enkeltabonnement eller tilkobling til en eksisterende kommunal gruppeaftale på Klassetrivsel.
Download abonnementsaftale

Abonnementspriser

Vi tilbyder 1. og 3.-årige enkeltabonnementer og 3.-årige gruppeabonnementer.

Abonnementsvilkår

Læs vores abonnementsvilkår her.

Databehandling

Abonnementaftale og databehandleraftale er forudsætninger.