Sociogram

Overblik over elevernes relationer

Et sociogram viser relationer mellem elever. De elever, der står i den inderste cirkel, har fået flest valg i forhold til spørgsmålet. De elever, som står yderst, har fået færrest valg.

Du kan se, hvilke elever der har et stort netværk, og hvilke elever der ikke har. Pilene i sociogrammet viser, hvem eleverne vælger i forhold til spørgsmålet.

De grå pile er elevernes valg. De grønne pile er gensidige valg mellem 2 elever. De røde pile er også gensidige valg men hvor mere end 2 elever alle har valgt hinanden.

Når du gennemfører en undersøgelse i Klassetrivsel, vil du i rapporten blive opdateret på dine elevers relationer i sociogrammet.

Alle elevnavne er her naturligvis fiktive.

Relationsdiagram

Giver dig overblik over en hel årgang

Et relationsdiagram viser relationer mellem eleverne. Laver du en undersøgelse med en stor elevgruppe f.eks en årgang, kan du i et relationsdiagram se, hvilke relationer der er mellem alle eleverne – også på tværs af klasserne.

Du kan fremhæve en klasse på en årgang for at se, hvor mange relationer der er til de andre klasser på årgangen. Du kan også fremhæve en elev for at se, hvilke relationer denne elev har på årgangen.

Stakkede søjler

Viser sammentællinger

Stakkede søjler viser en sammentælling af flere spørgsmål. Du kan se i boksen under søjlerne, hvilke spørgsmål der danner udgangspunkt for de stakkede søjler.

I dette eksempel viser de stakkede søjler antallet af relationer i klassen. Du kan se, hvilke elever der har mange valg, og hvilke elever der ikke får så mange valg.

Du kan også ud fra farverne på søjlerne se, inden for hvilke spørgsmål eleverne får deres valg.

Søjler

Viser svarene på et spørgsmål

Søjlerne viser, hvad eleverne har svaret på et enkelt spørgsmål. Du vil i alle vores diagrammer kunne se, hvad den enkelte elev svarer på et spørgsmål.

Eleverne uddyber deres svar

Til hvert spørgsmål har eleven mulighed for at uddybe sit svar i en elevkommentar. Der ligger en masse information til dig, når du sammenligner elevernes besvarelser med deres kommentar til spørgsmålet, for eleverne uddyber ofte deres svar.

Enkelt at oprette en undersøgelse

10 klik med musen og din undersøgelse er klar!

Vælg mellem undersøgelsesområder der indeholder spørgsmål målrettet barnets alder:

Du kan vælge mellem niveauerne:

 • Børnehave
 • SFO
 • Indskoling
 • Melllemtrin
 • Overbygning
 • Ungdomsuddannelse

Når niveauet er valgt kan du vælge mellem et bredt spekter af undersøgelsesområder, som hver indeholder en række spørgsmål til at afdække det pågældende undersøgelsesområde.

Klassetrivsel indeholder flere end 100 spørgsmål, som du frit kan vælge mellem. Herudover kan du vælge selv at formulere spørgsmål til undersøgelsen. På alle niveauer kan spørgsmål blive læst op for læsesvage elever og i sociogramsspørgsmål kan elevene vælge hinanden ud fra billeder.

Se herunder hvilke færdige skabeloner (undersøgelsesområder) som ligger klar til dig i Klassetrivsel.

 

Undersøgelsesområderklar til brug i Klassetrivsel:

 • Klassens liv
 • Elevens liv i klassen
 • Kammeratskabet i klassen
 • Elevernes positioner og  relationer
 • Grupperinger i klassen
 • Mobning
 • Elevens forhold til skolen
 • Elevens forhold til undervisningen
 • Elevens forhold til lærerne
 • Uro i klassen
 • IT og medier
 • Sprogbruget i klassen
 • Elevens relationer udenfor skolen
 • Samvær mellem drenge og piger
 • Forhold udenfor skolen

Gruppeforslag

Klassetrivsel kan også give dig forslag til nye siddepladser eller gruppesammensætninger, ud fra de oplysninger, som eleverne har givet i undersøgelserne. Det kan spare dig for en masse tidskrævende arbejde i det daglige.

Når du opretter en undersøgelse i Klassetrivsel, kan du tilføje spørgsmål, som kan danne udgangspunkt for, at værktøjet kan give dig forslag til nye siddepladser eller arbejdsgrupper for dine elever.

Du kan f.eks. oprette et spørgsmål som: “Hvem vil du gerne arbejde sammen med i Dansk?”. Når eleverne har svaret på dette spørgsmål kan Klassetrivsel give dig nogle forslag til, hvordan du kan lave arbejdsgrupper i faget Dansk. Se eksemplet til venstre.

Cooperative Learning grupper

Cooperative Learning er et meget anerkendt princip for strukturering af samarbejdsformer i undervisningen.
Hvis du anvender vurderingsfunktionen i Klassetrivsel, kan systemet, ud fra faglærernes vurdering, komme med forslag til arbejdsgrupper, der overholder principperne i Cooperative Learning.
Det kan tage lang tid at sammensætte gyldige Cooperative Learning grupper. Det problem bliver løst af Klassetrivsel, der nemt og enkelt giver dig forslag til gyldige arbejdsgrupper ved hjælp af en simpel vurdering af elevernes standpunkt.
Alle elevnavne er her naturligvis fiktive.

Opret dine egne spørgsmål

Du kan skræddersy din helt egen undersøgelse

I Klassetrivsel kan du oprette dine egne spørgsmål. Det betyder, at du kan tilpasse din undersøgelse præcist til de elever, som du arbejder med. Samtidig får du svar på de spørgsmål, som du gerne vil have svar på.

Du kan også vælge at tage udgangspunkt i de flere end 100 spørgsmål, som allerede ligger på Klassetrivsel og eventuelt supplere med dine egne spørgsmål.

Du har frihed til at lave lige præcis den undersøgelse, som dækker dit behov, på en nem og overskuelig måde.

Vurdering

Er du enig med dine elever om hvordan det går?

I Klassetrivsel kan du oprette vurderingsspørgsmål til dine elever, således at du kan sammenholde elevernes egen opfattelse min din.

Indholdet af denne vurdering bestemmer du. Du kan oprette f.eks. faget “Idræt” og opfordre til, at eleverne skal forholde sig til deres eget standpunkt.

Du kan som i nedenstående eksempel se, om din opfattelse stemmer overens med elevernes opfattelse. Denne viden kan du f.eks. bruge, når du skal til skole/hjem-samtaler.

I diagrammet nedenfor kan du se en sammenhæng mellem lærerens og elevernes vurdering i forhold til standpunkt i Idræt.

I den blå cirkel “E” befinder “Gustav og Mathias” sig. Læreren har vurderet eleverne højt, mens eleverne selv har vurderet sig meget lav.

Du har mange muligheder med din undersøgelse

 Du kan

 1. dele din undersøgelse med kolleger online på Klassetrivsel
 2. downloade din rapport som PDF- eller Word-dokument
 3. sammenligne med resultater fra en tidligere undersøgelse
 4. gentage en undersøgelse
 5. se besvarelser  for en enkelt elev

Alle muligheder er nemme at gå til og kræver ikke det store “PC-kørekort”. Kun ganske få klik, så laver Klassetrivsel resten af arbejdet.

Prøv de mange funktioner med det samme

Vi tilbyder en gratis 8 ugers prøveperiode på Klassetrivsel
Læs mere her