Evaluer med Klassetrivsel

Evalueringer er Klassetrivsels IT-baserede TOPI-modul og er inspireret af

Socialstyrelsens ‘Opkvalificering af den tidlige indsats’.

 

Evalueringer sikrer systematik og overblik over elevernes trivsel

Evalueringerne fungerer som et samarbejdsmodul, hvor man arbejder sammen med sine kollegaer omkring evaluering af eleverne.

Evalueringen består af to dele. Først foretager man en individuel evaluering, og efterfølgende foretager man en fælles evaluering.

Værktøjet kan også benyttes til at evaluere elevernes faglige progression og udvikling.  

Udformning af Evalueringer i Klassetrivsel

 • Evalueringen er opsat i en skabelon, som er fleksibel mht. antallet af og indhold i positioner, segmenter, emner og udsagn. 
 • Positioner, udsagn m.m. vælges af den enkelte kommune eller institution.
 • Antallet af positioner og udsagn er fleksible, men fælles er, at de indikerer, om eleven er i trivsel eller om der er grund til bekymring

 

Evalueringen foretages med afsæt i en række udsagn, som hører under de positioner, som er fastsat på forhånd. Positionerne kan indikere, om eleven er i trivsel, om der er ubalance i trivslen, eller om eleven vurderes at være i en udsat position. Antallet af positioner og indikatorer er fleksible og udformes efter behov.

legende børn ved bord
Hænder

Hvordan kan man benytte Evalueringer?

 • Et styrket samarbejde mellem fagpersoner om elevernes trivsel
 • Sikrer systematik i evalueringen af elevernes trivsel
 • Ingen elever bliver overset
 • De udfordringer den enkelte lærer eller det enkelte team står med, bliver tydelige
 • Målretter brugen af interne og eksterne ressourcer
 • Fokus på de handleplaner og handlinger, man kan foretage i fællesskab
 • Evalueringen kan udvides fra trivsel til faglig udvikling og progression 
 • Et styrket og udvidet forældresamarbejde, hvor fokus er rettet mod de handlinger, der skal sikre det enkelte barns trivsel.

 

Sammenligning af to evalueringer

Sammenligningsværktøjet i Evalueringer giver muligheden for, at man kan sammenligne udviklingen for deltagerne fra en tidligere evalueringsperiode til en senere. Ved at sammenligne to skemaperioder, får fagpersoner mulighed for at få en visuel præsentation af, hvordan udviklingen er for både en klasse og for den enkelte elev.

*Sammenligningen forudsætter, at der benyttes den samme evalueringsskabelon i de evalueringer, man ønsker at sammenligne.

To æbler sat sammen

Hvis du er nysgerrig på at vide, hvordan andre bruger Evalueringer, kan du læse om hvordan det bruges i både trivselssammenhæng og til faglig vurdering på Thorning Skole i Silkeborg Kommune.

Ønskes yderligere viden om Socialstyrelsens projekt ‘Opkvalificering af den tidlige indsats’ kan rapporten læses her

Om samarbejdet mellem fagpersonerne: 

“Det er i den fælles evaluering og i samtalen om, hvorfor man mener, det man mener, at man finder handlingerne. De to elementer er dybt afhængige af hinanden”.

Om samarbejdet med forældrene:

“Det, at der kommer bittesmå handlinger, som både foregår derhjemme og på skolen, og som kræver, at vi fortsat kommunikerer med forældrene, når der er noget, som har været svært, eller når noget har fungeret. Det har kæmpe effekt!”

 

Læs mere om erfaringerne på Thorning Skole

Anne Nørgaard

Pædagogisk leder, bruger af Evalueringer siden 2019, Thorning Skole

Ring på 71 99 05 03

- og lad os hjælpe dig med råd og vejledning, så du kan sikre klassetrivsel for alle.
Kontakt os