Trivselsværktøjet Klassetrivsel

drives, markedsføres og ejes af

Skolevisioner ApS
Ellemosen 3
DK- 8680 Ry
CVR.nr.: 30535421

Kontakt os på

Support: 71 99 05 03 (mandag-fredag kl. 10.00-12.00) – Salg: 71 99 08 62
Email: info@klassetrivsel.dk

Vores kontorer befinder sig i Ry Væksthus, der ligger placeret ud til Skanderborgvej i Ry og overfor Kildebjerg Ry området. 

Medarbejdergalleri

Lars du Jardin Nielsen

Direktør, stifter og ejer

Mail: lars@skolevisioner.dk

Den vigtigste årsag til, at Lars grundlagde Klassetrivsel er bevidstheden om, hvilken betydning skolegangen og uddannelsen har for det enkelte menneskes muligheder resten af livet, og det ansvar der påhviler underviseren.

Lars arbejder for at hjælpe kommuner, institutioner og undervisere med at forbedre trivsel, læringsmiljø og læring til fordel for eleverne. Han ønsker at bidrage til, at undervisere opnår flere succeser og færre frustrationer i arbejdet med at hjælpe elever og i arbejdet med at skabe grundlag for sunde klassekulturer, hvor alle elever trives og har et godt læringsmiljø.

Lars har som lærer, et indgående kendskab til undervisning og lærere og elevers hverdag i skolen. Dette betyder, at han har et solidt indblik i, hvilke udfordringer lærere står over for, når de skal sikre, at alle elever har det bedst mulige psykosociale læringsmiljø i skolen. Denne viden skinner tydeligt igennem alt det arbejde Lars lægger i udviklingen af, og det kontinuerlige arbejde med, Klassetrivsel.

Klassetrivsel blev oprindeligt til i samarbejde med en tidligere kollega. Både kollegaen og Lars følte et presserende behov for at kvalificere viden om elevers trivsel og hele klassemiljøer, som de som lærere havde fra observationer af klassen og deres egne mavefornemmelser. Dette ønske og behov lå til grund for ideen til Klassetrivsel og formålet var, og er stadig, at give et fælles grundlag til samarbejdet omkring en klasse, både mellem kolleger, lærere, ledelse, men også i samarbejdet mellem lærere og forældre.

Lars’ klare vision og drivkraft er at hjælpe så mange lærere og elever som muligt med at skabe læringsmiljøer og klassekulturer, hvor alle børn og unge trives. Han er optaget af, hvad der udgør den ”gode skole” og ønsker gennem Klassetrivsel at bidrage til arbejdet med denne.

For mere information om Lars’ visioner for Klassetrivsel, se mere på Skolevisioners hjemmeside.

Hjørdis Guldmand

Administrativ medarbejder

Mail: info@klassetrivsel.dk / info@klassetrivsel.no

Med en baggrund i bankverdenen er Hjørdis klædt rigtig godt på til at varetage arbejdet som administrativ medarbejder. Hjørdis er oprindeligt uddannet bankassistent og har tidligere arbejdet med både dokumentbehandling, kundekontakt og kasseekspedition.

Alle de kompetencer bruger hun flittigt her hos os i Skolevisioner, hvor hun står for både support af brugere, for behandling af abonnementer og databehandleraftaler, samt en hel masse andre ad hoc opgaver. Vi nyder godt af, at Hjørdis har et skarpt øje for, hvad der skal gøres og så brygger hun tålmodigt kande efter kande kaffe til os, selvom hun selv foretrækker te.

Hvis man spørger Hjørdis, hvorfor hun er glad for at arbejde ved Skolevisioner, svarer hun klart, at det for hende giver mening, at være med til at understøtte arbejdet med børn og unges trivsel. Hertil tilføjer hun også, at det fede ved Skolevisioner er, at hun får mulighed for at være med i udviklingen af virksomheden og at have indflydelse på egne opgaver. Yderligere tilføjer hun, at hun er glad for at få mulighed for have indsigt i områder, der ligger udenfor hendes eget ekspertiseområde.

Irene Gadegaard

Kommunikationsansvarlig

Mail: irene@skolevisioner.dk

I det daglige sidder hun og hjælper til med kommunikation, formidling, markedsføring og kundepleje. Som akademiker er Irene vant til at arbejde med formidling på flere forskellige måder og som tidligere underviser i gymnasialt regi, har hun en nysgerrighed på trivselsområdet.

Formidlingskompetencerne kommer blandt andet i spil, når der skal skrives nyheder til vores nyhedsbrev, indlæg til vores blog og hjemmeside, og når der skal produceres indhold til SoMe eller materiale til messer. Hun hjælper til med korrekturlæsning, interviewer brugere og udarbejder brugercases til inspiration for vores kunder. Med et smil på læben foreslår Irene interne tiltag som ”glimmeronsdag” og så hjælper hun til med at drikke de mange kander kaffe, Hjørdis tålmodigt brygger.

Når Irene skal svare på, hvorfor hun er glad for at arbejde hos Skolevisioner, er svaret, at hun i sin hverdag får mulighed for indirekte at arbejde med skole- og gymnasieelevers trivsel. Det giver mening for hende, at være med til at højne elevernes trivsel. Endvidere fremhæver hun, at det er skønt at arbejde i en lille virksomhed, hvor der ikke er langt fra tanke til handling, og hvor hun får mulighed for selv at være med til at forme sin dagligdag.

Ebbe Hundborg

Senior Software Developer

Mail: ebbe@skolevisioner.dk

Efter mere end 20 år i IT branchen er Ebbe en erfaren herre. Han har arbejdet med stort set alle aspekter af softwareudvikling – både design, analyse, arkitektur, UI og UX. Udover den tekniskfaglige erfaring er Ebbe god til at arbejde struktureret og projektorienteret og holder gerne i hånden, så vi andre kan følge med.

Ebbes omfangsrige erfaring nyder vi alle godt af, når nye projekter søsættes eller, når der er brug for sparring på udviklingsfronten. De fleste timer lægger han som projektleder og udvikler i udviklingen af Klassetrivsels nye platform, hvor han er med i alle de forskellige udviklingsfaser – lige fra design af brugerflader til test og kvalitetssikring af produktet.

Adspurgt om, hvorfor Ebbe er glad for sit arbejde hos Skolevisioner, svarer han blandt andet, at det er meget meningsfuldt at være en del af en virksomhed, der har børns og unges trivsel som hovedfokus. Desuden er det rigtig spændende at arbejde i en lille virksomhed med stort impact, hvor der er brug for, at alle bidrager med input og hjælp på kryds og tværs af alle projekter og initiativer.

Ane Kathrine Nielsen

Studentermedhjælper i bogholderi og regnskab

Ane Kathrine er vores studentermedhjælper og tager sig blandt andet af bogholderi og regnskab, samt diverse ad-hoc-opgaver. Hun er en excel-ninja og ved en masse om, hvordan man programmerer og udarbejder pivottabeller i programmet. Hun er pt. i fuld gang med at læse Sundhedsteknologi på Ingeniørskolen Aarhus Universitet.

På studiet arbejder Ane Kathrine projektorienteret, hvilket er en kompetence, hun ser som en tydelig fordel i sit arbejde hos Skolevisioner. Endvidere styrker studiet også hendes kendskab til at arbejde med og udvikle IT-produkter. Den praksisnære erfaring fra jobbet sammenholdt med studiet ønsker hun skal danne grundlag for, at hun selv kan grundlægge en virksomhed på sigt.

Ane Kathrine fremhæver, at hun er glad for sit arbejde hos Skolevisioner, fordi virksomhedens vision er at hjælpe børn og unge med at trives i skolen og på deres uddannelser. Ringe trivsel kan have konsekvenser for den enkelte resten af livet, og det vil hun gerne hjælpe med at forhindre. Udover at få mulighed for at udvikle sin faglighed, så er det gode sammenhold kollegaerne imellem også et stort plus for hende.

Konsulenter og udviklere

Steen Tøttrup

Head Monkey hos CreativeMinds IVS

Anders Ellersgaard

Mindlab – Design and Tech

I bestyrelsen 

Michael Viskum

Bestyrelsesformand

Erik Bro

Rådgiver

Vil du vide mere om Skolevisioner ApS ?

Læs her