Dataformål

Skolevisioner drives af lærer-hjerter med ét oprigtigt ønske og mål: At hver enkelt elev / hvert enkelt barn føler sig set, hørt og forstået til at kunne trives bedst muligt og udvikle sig alsidigt i gode relationer med sine medmennesker.

 

Vi sikrer barnets og elevens stemme

Skoler og daginstitutioner, der gennemfører Klassetrivselsundersøgelser, gør det med det formål at sikre hvert enkelt barn / hver enkelt elev en stemme, således at de ansvarlige voksne har den indsigt og viden om børnenes/elevernes trivsel, de har brug for i det daglige trivselsarbejde og i samarbejdet med både børnene/eleverne og deres forældre. Kort sagt: For at kunne sikre, at hvert enkelt barn / hver enkelt elev trives i klassen/skolen / på institutionen.

 

Institutionens digitale trivselsværktøj

Kommunernes skoler og daginstitutioner, men også ungdomsuddannelserne, har brug for elevernes/børnenes egne udtalelser om egen trivsel for at kunne varetage elevernes/børnenes interesse, trivsel og alsidige udvikling bedst mulig og således leve op til de opgaver og forpligtelser, der er pålagt kommunen/skolen/institutionen, bl.a. gennem hhv. Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven og Undervisningsmiljøloven.

Ovennævnte udgør således kommunernes, skolernes og daginstitutionernes grundlag for at anvende et trivselsværktøj som Klassetrivsel i deres kontinuerlige trivselsarbejde og i overensstemmelse med GDPR’s artikel 6, stk. 1, litra c.

Samtykke bør kun bruges som behandlingsgrundlag (lovhjemmel), når der ikke er andet grundlag for behandlingen. Læs mere i datatilsynets vejledning vedrørende brug af samtykke.

Vær i denne sammenhæng opmærksom på, at – iht. ovennævnte vejledning (s. 15-16) og iht. GDPR’s artikel 8 – handler den særlige beskyttelse af børn under 13 år om informationssamfundstjenester rettet mod børn. Offentlige eller private forebyggende eller rådgivende tjenester fremhæves af Datatilsynet som eksempler på steder, hvor der ikke kræves forældresamtykke. Klassetrivsel er ikke en informationssamfundstjeneste rettet mod børn. Klassetrivsel er skolens/institutionens trivselsværktøj.

Persondatalovgivningen regulerer al manuel og elektronisk behandling af alle personhenførbare oplysninger: Iht. GDPR artikel 13 har den dataansvarlige (kommunen/ skolen/ institutionen) oplysningspligt overfor eleverne/børnene og deres forældre vedrørende alle de personhenførbare oplysninger, som dataansvarlige registrerer (dvs. indsamler, behandler og opbevarer) – hvad enten oplysningerne registreres på papir eller elektronisk. Institutionen kan bruge dette oplysningsark, som en del af deres oplysning af forældre.

Dataetik

Som vi selv ønsker, at vore egne – og vore egne børns – data bør behandles.

Databehandling

Abonnements- og databehandleraftale er forudsætninger.

Databeskyttelse

Klassetrivsel er persondata i trygge hænder.

Privatlivspolitik

Sådan håndteres dataansvaret.