Dataformål

Skolevisioner drives af lærer-hjerter med ét oprigtigt ønske og mål:

At hver enkelt elev og hvert enkelt barn føler sig set, hørt og forstået til at kunne trives bedst muligt og udvikle sig alsidigt i gode relationer med sine medmennesker.

 

Vi sikrer barnets og elevens stemme

Skoler og daginstitutioner, der gennemfører Klassetrivselsundersøgelser, gør det med det formål at sikre hver enkelt elev og hvert enkelt barn en stemme, således at de ansvarlige voksne har den indsigt og viden om børnenes og elevernes trivsel, de har brug for i det daglige trivselsarbejde og i samarbejdet med både børnene/eleverne og deres forældre. Kort sagt: For at kunne sikre, at hver enkelt elev og hvert enkelt barn trives i klassen, i skolen og på institutionen. 

Klassetrivsel er udviklet i samarbejde med fagpersoner og kun til oplysninger, der er relevante for elevens og barnets trivsel i skole og dagtilbud.

 

Institutionens digitale trivselsværktøj

Kommunernes skoler og daginstitutioner, de private skoler og daginstitutioner samt ungdomsuddannelserne har alle det til fælles, at de har brug for elevernes/børnenes egne udtalelser om egen trivsel på skolen/institutionen, for at kunne varetage elevernes/børnenes interesse, trivsel og alsidige udvikling bedst mulig, og således leve op til de opgaver og forpligtelser, der er pålagt kommunen/skolen/institutionen gennem hhv. Folkeskoleloven, Friskoleloven, Dagtilbudsloven og Undervisningsmiljøloven.

Ovennævnte udgør således kommunernes, skolernes og daginstitutionernes grundlag for at anvende et trivselsværktøj som Klassetrivsel i deres kontinuerlige trivselsarbejde og er i overensstemmelse med GDPR’s artikel 6, stk. 1 om Lovlig behandling.

Hvad så med samtykke? Samtykke bør kun bruges som behandlingsgrundlag (lovhjemmel), når der ikke er andet grundlag for behandlingen – læs mere i det danske datatilsyns vejledning vedrørende brug af samtykke. Utdanningsdirektoratet i Norge (svarende til det danske undervisningsministerium) mener, at der er flere udfordringer knyttet til samtykke, der gør at samtykke ikke egner sig så godt som behandlingsgrundlag på skole- og dagtilbudsområdet – læs mere på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Der er i denne sammenhæng værd også at være opmærksom på, at den særlige beskyttelse af børn under 13 år gælder informationssamfundstjenester rettet mod børn (iht. Datatilsynets ovennævnte vejledning (s. 15-16) og GDPR’s artikel 8). Klassetrivsel er ikke en informationssamfundstjeneste. Offentlige eller private forebyggende eller rådgivende tjenester fremhæves af Datatilsynet som eksempler på steder, hvor der ikke kræves forældresamtykke. Klassetrivsel er skolens/institutionens trivselsværktøj.

Husk også, at persondatalovgivningen regulerer al manuel og elektronisk behandling af alle personhenførbare oplysninger.

Iht. GDPR’s artikel 13 har den dataansvarlige (kommunen/ skolen/ institutionen) oplysningspligt overfor de registrerede (elever/børn og deres forældre) vedrørende samtlige personhenførbare oplysninger, de som dataansvarlige registrerer (dvs. indsamler, behandler og opbevarer) – hvad enten oplysningerne registreres på papir eller elektronisk.

Klassetrivsel har udarbejdet dette faktaark om Klassetrivsel, som institutioner med Klassetrivsel-abonnement meget gerne må bruge sammen med deres øvrige oplysninger til deres registrerede (børn/elever og deres forældre).

Dataetik

Som vi selv ønsker, at vore egne – og vore egne børns – data bør behandles.

Databehandling

Abonnementaftale og databehandleraftale er forudsætninger.

Databeskyttelse

I Klassetrivsel er persondata i trygge hænder.

Privatlivspolitik

Sådan håndteres dataansvaret.