Skoler, ungdomsuddannelser og dagtilbud har brug for

elevernes og børnenes egne udtalelser

til at kunne varetage børnenes/elevernes interesser, trivsel og alsidige udvikling

i de lærende fællesskaber, som institutionerne skal udgøre for dem.

Skoler

Klassetrivsel er trivselsværktøjet til skolens undervisere, ledelse, AKT, SFO/Klub samt efterskoler. På en overskuelig, enkel, sikker og tidsbesparende måde får skolen den nødvendige indsigt i elevernes aktuelle relationer og trivsel til at kunne forbedre hver enkelt elevs hverdag i skolen.

Ungdomsuddannelser

Trivselsundersøgelser gennemført i Klassetrivsel/Uddannelsestrivsel afdækker på overskuelig, enkel, sikker og tidsbesparende vis de aktuelle tematikker i klasser / på hold/årgange, og giver jer den nødvendige indsigt til at kunne forbedre elevernes trivsel og reducere frafald.

Dagtilbud

Med Klassetrivsel har institutionen et interview-værktøj i børnehøjde, hvor de enkle spørgsmål bliver læst op for barnet. På overskuelig, enkel, sikker og tidsbesparende vis får pædgagogerne indsigt i børnenes trivsel i institutionen, herunder deres aktuelle indbyrdes relationer.

Kommuner

Stadig flere kommuner gennemfører deres kommunale trivselsundersøgelser med Klassetrivsel, og som kommunal ressourcekonsulent på skole- og/eller dagtilbudsområdet vil du opleve store fordele for både dig og institutionerne ved at bruge Klassetrivsel.

Allerede bruger af Klassetrivsel?

Log ind her