Tabelspørgsmål

I tabelspørgsmål skal deltagerne udfylde svar i en enkel tabel. Tabelspørgsmål er en form for fritekstspørgsmål, hvor deltageren selv skal formulere svaret. Tabelspørgsmål anvendes til, at deltageren uddyber f.eks., hvad de kan lide i deres yndlingsfag, eller hvad deltagerne laver i et frikvarter. Formuleringen af et tabelspørgsmål kræver overvejelser omkring, hvorvidt deltageren kan komme med oplysninger, der er beskyttet af persondatasikkerheden (f.eks. sygdom eller kriminalitet). Tabelspørgsmål er i Klassetrivsel anbefalet til kun at indsamle deltagerens forslag og ideer til fremadrettede tiltag.

I tabelspørgsmål skal man, ud over spørgsmålsteksten, formulere overskrifter til tabelkolonnerne.

Tilføj eget tabelspørgsmål:

 

 1. Tryk ”TILFØJ SPØRGSMÅL”
 2. Tryk ”OPRET NYT”
 3. Vælg ”TABEL”
 4. Tilføj spørgsmålstekst
 5. ”Spørgsmålet skal besvares”:
   • Markering=skal besvares
   • Ingen markering= deltageren kan gå videre til næste spørgsmål uden at besvare
 6. Tilføj overskrifter på tabelkolonner
   • Der kan oprettes maksimalt 5 tabelkolonner til deltagernes svar
 7. Indstil højeste antal svar deltageren kan afgive
   • Deltageren kan maksimalt give 5 svar
 8. For at gemme spørgsmål, tryk ”GEM”

Tabelspørgsmål – på resultatfanen vises:

 

Deltagernes svar på tabelspørgsmål, vises for brugere med adgang til at se detaljer i undersøgelsen. Svarene ses i delresultaterne for den enkelte gruppe og deltager.

Under resultatfanen, vises deltagernes svar samlet i en tabel. Der kan skiftes mellem kolonnerne ved at trykke på knapperne over eller slideren i bunden af tabellen.

Tabelspørgsmål

Sådan ser tabelspørgsmål ud for deltagerne.