Tabelspørgsmål

I tabelspørgsmål skal deltagerne udfylde svar i en enkel tabel. Tabelspørgsmål er en art fritekstspørgsmål, hvor deltageren selv skal formulere svaret. I et tabelspørgsmål oprettes et skema, som deltageren kan udfylde med sin information.

I tabelspørgsmål skal man, ud over spørgsmålsteksten, formulere overskrifter til tabelkolonnerne.

Husk GDPR-hensynet, når du stiller tabelspørgsmål. Læs mere om GDPR

Tilføj eget tabelspørgsmål:

Hvis du ønsker at oprette dit eget tabelspørgsmål, skal du vælge fanen INDHOLD.

 1. Tryk ”TILFØJ SPØRGSMÅL”
 2. Tryk ”OPRET NYT”
 3. Vælg ”TABEL”
 4. Tilføj spørgsmålstekst
 5. ”Spørgsmålet skal besvares”:
   • Markering=skal besvares
   • Ingen markering= deltageren kan gå videre til næste spørgsmål uden at besvare
 6. Tilføj overskrifter på tabelkolonner
   • Der kan oprettes maksimalt fem tabelkolonner i skemaet til deltagernes svar
 7. Indstil højeste antal svar deltageren kan afgive.
   •  Der er mulighed for at indstille spørgsmålet således deltageren kan afgive ti svar
 8. For at gemme spørgsmål, tryk ”GEM”

Tabelspørgsmål – på fanen “RESULTATER”

 

Deltagernes svar på tabelspørgsmål, vises for brugeren med adgang til at se detaljer i undersøgelsen. Svarene ses i delresultaterne for den enkelte deltagergruppe og deltager.

Under fanen RESULTATER, vises deltagernes svar samlet i en tabel/et skema. Der kan skiftes mellem kolonnerne ved at trykke på knapperne over eller slideren i bunden af tabellen.

Tabelspørgsmål

Sådan ser tabelspørgsmål ud for deltagerne, når de skal svare.