Fritekstspørgsmål

Et fritekstspørgsmål er et spørgsmål, hvor deltageren selv skal formulere svaret. Fritekstspørgsmål kan give værdifuld viden om deltagernes tanker om og bidrag til fremadrettede forandringer. Formuleringen af et fritekstspørgsmål kræver overvejelser omkring, hvorvidt deltageren kan komme med oplysninger, der er beskyttet af persondatasikkerheden (f.eks. sygdom eller kriminalitet). Fritekstspørgsmål er i Klassetrivsel anbefalet til kun at indsamle deltagerens forslag og ideer til fremadrettede tiltag.

Tilføj eget fritekstspørgsmål

 

 1. Tryk ”TILFØJ SPØRGSMÅL”
 2. Tryk ”OPRET NYT”
 3. Vælg ”FRITEKST”
 4. Tilføj spørgsmålstekst
 5. ”Spørgsmålet skal besvares”:
   • Markering=skal besvares
   • Ingen markering= deltageren kan gå videre til næste spørgsmål uden at besvare
 6. Tryk ”GEM”

Fritekstspørgsmål – diagram på resultatfanen:

 

  • Deltagernes svar på fritekstspørgsmål vises i en tabel
  • Resultaterne vises i delresultaterne for den enkelte gruppe og deltager
  • Deltagernes svar på fritekstspørgsmål vises for brugere med adgang til at se detaljer i undersøgelsen

Fritekst

Sådan ser fritekstspørgsmålet ud for deltagerne.