Trivsel og læring går hånd i hånd!

 

Når du forbereder din undervisning, er det vigtigt, at du ved, hvordan dine elever har det. Derfor kan du nemt og hurtigt få et overblik over dine elever i forhold til emner som:

  • Hvilken undervisning fungerer bedst for eleven
  • Hvilket netværk indgår eleven i
  • Elevens forhold til lærerne og undervisningen
  • Tryghed i klassen
  • Uro
  • Mobning

 

Når du sidder med rapporterne fra Klassetrivsel.dk, kan du tilrettelægge din undervisning, så den er tilpasset de elever, som du underviser og arbejder med. 


 

Folkeskolens formålsparagraf

 
Paragraf

I folkeskolens formålsparagraf § 1 stk. 1 står der bl.a.:

"Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der .... fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling".

I folkeskolens formålsparagraf § 1 stk. 3 står der bl.a.:

"...Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati."

Klassetrivsel.dk hjælper dig i dit samarbejde med forældrene ved at levere en opdateret viden fra eleverne om deres forhold til undervisningen, lærerne og ikke mindst en opdateret viden om, hvordan eleverne tænker sig selv i forhold til det at gå i skole og de relationer, som de indgår i.

Klassetrivsel.dk giver eleverne et talerør til de voksne på skolen, hvor eleverne har mulighed for at ytre sig om deres egen trivsel og forhold til det at gå i skole. På den måde sikrer de voksne sig, at alle eleverne bliver hørt, og de får den nødvendige viden til at handle på de ting, som eleverne fortæller. 


 
 

Du kommer på forkant med elevernes trivsel

 
Glade elever i klasse

Klassetrivsel.dk bringer dig på forkant med elevernes trivsel, så der ikke kommer noget uventet op, som handler om elevernes trivsel.

Rapporterne viser, hvilke elever der kræver en indsats, for at deres trivsel i skolen bliver bedre. Rapporterne viser også, inden for hvilke områder eleverne har brug for hjælp.

Du kan møde op til skole/hjem-samarbejdet med en opdateret viden om alle de elever, du arbejder med, så forældrene kan føle sig trygge ved, at skolen ved, hvordan deres barn har det i skolen og blandt sine kammerater.