Sociogram

 
 

Vil du have dette overblik, laver vi det til dig!

 

Et sociogram viser relationer mellem elever. De elever, der står i den inderste cirkel, har fået flest valg i forhold til spørgsmålet. De elever, som står yderst, har fået færrest valg. 

Du kan se, hvilke elever der har et stort netværk, og hvilke elever der ikke har. Pilene i sociogrammet viser, hvem eleverne vælger i forhold til spørgsmålet.

De røde pile viser stærke relationer mellem elever, mens de grønne pile er gensidige valg. De grå pile viser elevernes valg.

Sociogrammet giver dig et godt overblik over dine elever og deres relationer, så når du gennemfører en undersøgelse på Klassetrivsel.dk, vil du få samme overblik over dine elever og dermed være opdateret på dine elevers relationer.

 

 
 
Sociogram699