Automatisk ajourføring av elevlister

I forbindelse med overgangen til automatisk opplasting av elevlister fra Feide, er det noen ting som er annerledes enn det du kjenner fra tidligere.

Dette gjelder endringer knyttet til elevenes trinn og kjønn. Disse typer opplysninger blir ikke inkludert fra Feide slik det er nå. Vi håper at Feide i fremtiden vil støtte disse opplysningene.

Fordi disse opplysningene ikke er tilgjengelige, er det noen ting du bør være oppmerksom på:

Merk: Elevene logger ikke inn med Feide. Elevene logger inn med deltakernøkler!

Sosiogrammer og spørsmål om sosiogram:

På grunn av at Feide ikke støtter kjønn, er det ikke mulig å bruke kjønn i sosiogrammer. Dette betyr at:

  • Det er ikke mulig å stille spørsmål der guttene for eksempel bare kan velge gutter i deltakergruppen, og tilsvarende for jentene.
  • Det er ikke mulig å sortere resultatene etter jente/gutt.

 

Gruppeverktøyet:

Fordi Feide ikke leverer informasjon om elevenes kjønn, vil det ikke være mulig å bruke funksjoner og sorteringer knyttet til kjønn i gruppeverktøyet.

 

Trinn:

Feide støtter ikke muligheten til å bruke informasjon om elevenes klasse/trinn.

Dette betyr at:

  • Det er ikke mulig å vise resultater på trinnnivå.

 

Hvis du har eldre undersøkelser, vil det fremdeles være mulig å bruke kjønn og klasse, ettersom elevenes informasjon vil bli bevart på gamle undersøkelser.

 

Vi anbefaler sterkt at du ikke oppretter nye undersøkelser mens vi oppdaterer til automatisk oppdatering av elevlister.