Billedassociation – Sociale lege

af

Billedassociation er en social leg, der giver eleverne mulighed for at få et indblik ind i hinanden associationsverdener. Legen kan også med fordel benyttes i fremmedsprogsundervisningen til at træne ordforråd. Legen kan nemt bruges i fjernundervisningen, da digitale billeder sagtens vil kunne anvendes. Billederne kan fx indsættes i en powerpoint eller lægges i en mappe, der er tilgængelig for eleverne.

 

Billede-association (Sociale lege)

  • Klassetrin: 2.-10. klasse
  • Antal elever: Hele klassen eller små hold
  • Varighed: 10-30 minutter
  • Brugsstoffer: Læreren har på forhånd forberedt nogle billeder i A5, de kan evt. være fotokopieret – til fjernundervisning kan billederne gøres tilgængelige for eleverne digitalt
  • Kompetenceudvikling: Eleverne lærer hvad andre associerer

 

Beskrivelse

Eleverne sætter sig parvis med ryggen mod hinanden. Hver elev får 1-2 fotos/billeder. Eleverne skal på skift fortælle alle indfald de får af at se på billederne, modparten skriver stikord ned. Derefter bytter partnerne fotos, og der fortælles igen om associationer og der skrives igen stikord. Afslutningsvis sætter partnerne sig sammen og sammenligner billeder og stikord.

 

Variation

Der kan også stilles præcise spørgsmål til billederne: Kan du lide billedet? Hvorfor/hvorfor ikke?