Fireleddet Tovtrækkeri

af

Fireleddet tovtrækkeri er en social leg, hvor eleverne træner deres samarbejdsevner og deres strategitænkning. Forslag til alderstrin: 2.-10. klasse

 

Fireleddet tovtrækkeri (Sociale lege)

Klassetrin: 2.-10. klasse

Antal elever: Hele klassen

Varighed: 15-20 minutter

Brugsstoffer: 2 stk. mindst 8 meter lange tykke tov, materiale til markering

Kompetenceudvikling: Samarbejde, strategi

Beskrivelse

De to tov bliver bundet sammen i midten. Der markeres en firkant på jorden/gulvet.

Klassen deles i fire lige stærke grupper. På lærerens kommando bliver der trukket i tovene. Det er målet at få elever fra de andre grupper trukket ind i sin egen firkant. Så snart en elev er trukket over i en anden gruppes felt stoppes legen og de trækkende hold får et pluspoint og det tabende hold får et minuspoint.

Ved dette spil gælder det ikke kun om styrke, men også om strategi. Grupperne kan prøve at regne ud hvordan de skal arbejde sammen for at give de andre grupper minuspoint.