Opret undersøgelser

Det er tre muligheder, når du vil oprette en undersøgelse.

Tryk på knappen “Opret undersøgelse” og vælg mellem:

  • Guidet: Trinvis opsætning
  • Design selv
  • Kopier

Overvejelser når du opretter undersøgelser

Vi anbefaler, at en undersøgelse maksimalt indeholder 20 spørgsmål til de yngste og 30 spørgsmål til de ældre deltagere. Del hellere en undersøgelse op over 2 temaer/ gange, hvis I har mange forskellige områder, I ønsker at undersøge.

Det er vigtigt at overveje, hvordan I begrænser antallet af spørgsmål og lægger fokus på det, der skal kortlægges i trivselsundersøgelsen. Det er dog vigtigt stadig at stille nok spørgsmål til at undersøgelsen er fyldestgørende og kan afdække eventuelle problematikker. Deles en trivselsundersøgelse op i to på hinanden følgende undersøgelser, skal I overveje om konteksten ændrer sig mellem de to undersøgelser. Deltagerne kan for eksempel diskutere spørgsmålene indbyrdes eller situationen i klassen kan ændres, så første halvdel af svarene er afgivet i én kontekst og anden del i en anden kontekst.

I Klassetrivsel er der undersøgelsesområder klar til brug, vejledende tilpasset forskellige aldersniveauer – fra børnehave til videregående uddannelsesinstitutioner. Du kan anvende disse undersøgelsesområder, som er udarbejdet af Klassetrivsel i samarbejde med lærere, baseret på forskning og gennemprøvet i praksis. Der er mulighed for at plukke spørgsmål fra forskellige pakker og der er mulighed for at oprette egne spørgsmål.

Klassetrivsels undersøgelsesområder, er bygget op for at:

  • Afdække omfanget af udfordringen
  • Indsamle yderligere information
  • Indsamle elevernes forslag og ideer til tiltag

Den gode undersøgelse er netop den, hvor du målretter spørgsmålene til det, du ønsker at undersøge.

Resultaterne af en undersøgelse, giver dig mulighed for at iværksætte målrettede tiltag for at forbedre klasse- og undervisningsmiljø. Du kan med fordel lave en evaluerende undersøgelse og på den måde få en tilbagemelding på, om tiltagene havde den ønskede effekt.

Guidet: Trinvis opsætning

Den trinvise opsætning er den lette vej til at oprette en undersøgelse. Du kan oprette en undersøgelse med 10-12 klik og dermed være klar til at lade deltagerne besvare. Den trinvise opsætning hjælper dig med at oprette en undersøgelse ud fra Klassetrivsels egne undersøgelsesområder.

  • I en undersøgelse med oplæsning (m. lyd til børnehave, SFO og 0.-3. klasse) kan du kun anvende Klassetrivsels egne undersøgelsesområder
  • I en undersøgelse uden oplæsning (uden lyd fra 4. klasse og op) kan du ud over Klassetrivsels egne områder, tilføje spørgsmål af typen: Vurdering og Sociogramsspørgsmål

Metoden har nogle begrænsninger:

  • Du skal færdiggøre arbejdet i en arbejdsgang dvs. alle trin gennemføres: Udvælge undersøgelsesområder (spørgsmål) og deltagere, navngive undersøgelsen og beskrive formålet for undersøgelsen, før undersøgelsen er gemt
  • Du kan først dele undersøgelsen med en kollega, når du har sat undersøgelsen op
  • Du kan kun vælge hele undersøgelsesområder med tilhørende spørgsmål
  • Du kan kun få oplæst spørgsmålene til niveauerne børnehave, SFO og 0.-3. klasse

Design selv – opret undersøgelse

I Design selv kan du oprette en undersøgelse og gå til og fra arbejdet med at lave spørgsmål – uden at det skal være færdigt i én arbejdsgang.

I Design selv opretter du en undersøgelse, hvor du frit kan kombinere eksisterende undersøgelsesområder med egne undersøgelsesområder. Du har i ”Design selv” mulighed for at plukke af de eksisterende spørgsmål fra et eller flere undersøgelsesområder, samt oprette egne formulerede spørgsmål.

  • Du starter med at navngive undersøgelsen og formulere undersøgelsens formål og tekst til deltagergrupper
  • Når undersøgelsen er oprettet, gemmes alle ændringer løbende
  • Du kan dele undersøgelsen med en kollega straks den er oprettet og I kan samarbejde om at bygge undersøgelsen op

Du kan tilføje:

  • Undersøgelsesområder med tilhørende spørgsmål, der er alderstilpasset og klar til brug
  • Plukke spørgsmål og sammensætte efter behov fra de eksisterende spørgsmål
  • Oprette egne spørgsmål med dine egne formuleringer

Kopier

”Kopier” undersøgelse giver dig mulighed for at lave en kopi, som du genbruger uændret eller arbejde videre med undersøgelsen ved at redigere indholdet og opsætningen.

Kopier og genbrug eller rediger en undersøgelse du selv har oprettet eller som er oprettet af en kollega og delt med din bruger. Der kopieres kun spørgsmål, tekst i formål og tekst til deltagergrupper og uden eventuelle deltagersvar. Husk at redigere navn på undersøgelsen, og kontroller og eventuelt rediger i undersøgelsens formål og tekst til deltagergruppe.

Du kan blandt andet redigere:

  • Indhold i undersøgelsen (tilføje eller fjerne undersøgelsesområder/ spørgsmål)
  • Navn på undersøgelsen
  • Formål for undersøgelsen og tekst til deltagergrupper

 

Forhåndsvisning

Forhåndsvisning er tilgængelig øverst i højre hjørne, når du er inde på en undersøgelse.

Under forhåndsvisning kan du teste undersøgelsen og se undersøgelsen fra deltagerperspektiv. I forhåndsvisningen vises undersøgelsen, som den vil se ud for en fiktiv deltager i en fiktiv deltagergruppe. Du vil derfor altid kunne gennemse undersøgelsen, også inden du tilknytter deltagere.

I ”Forhåndsvisning” møder du spørgsmålene helt på samme måde som eleverne:

  • Du skal svare på spørgsmålene, hvor besvarelsen er obligatorisk og kan derfor ikke gå videre uden at besvare spørgsmålet
  • Hvis du har lagt beskeder til deltagerne på et eller flere spørgsmål vil de også blive vist
  • Hvis der på et eller flere spørgsmål er sat et loft for antallet af valg eleverne kan foretage, vil du møde samme begrænsning/loft
  • Hvis et spørgsmål går igen i flere undersøgelsesområder, vil det kun vises for deltagerne en gang

Svarene som du angiver her, gemmes ikke nogen steder. Du kan lukke forhåndsvisningen, når du har set det du ønsker at få vist.

Forhåndsvisning vises for dig som et overlay/popup vindue, mens det for eleverne vil fylde hele skærmen.

Rækkefølge og beskeder

Du kan ændre på den rækkefølge spørgsmålene vises i. Rækkefølgen ændres ved at flytte spørgsmålet med det sorte kryds med pile. Alle ændringer gemmes automatisk undervejs. Rækkefølgen kan kun ændres på en undersøgelse, som ikke er udgivet.

Under rækkefølge og beskeder kan du skrive en besked eller forklarende tekst, som vises til deltagere inden et spørgsmål. Beskeden som skal vises inden et spørgsmål, skrives ved at trykke på spørgsmålet.

Før du udgiver undersøgelsen

Inden du udgiver en undersøgelse, skal du sikre dig at alle undersøgelsesområder og spørgsmål er som du ønsker. Du kan ikke rette i en udgivet undersøgelse.

Ønsker du at rette i overskrifter på undersøgelsesområder eller rette i spørgsmålstekster, så kan du trykke på blyanten ud for et undersøgelsesområde eller ud for et spørgsmål.

Når du er klar trykker du “Udgiv undersøgelse”, og du er nu klar til at tilføje deltagere til undersøgelsen.

Del undersøgelsen med en eller flere kollegaer

Muligheden for at dele undersøgelsen med en eller flere kollegaer, finder du under knappen “Indstillinger” øverst til højre inde på undersøgelsen.

  • Kollegaer i gråt felt – har ikke fået tildelt adgang til undersøgelsen
  • Kollega(er) i grønt felt – har adgang til undersøgelsen

Du kan give en kollega adgang til en undersøgelse ved at flytte navnet fra det grå felt til det grønne felt.

Vær opmærksom på:

  • Undersøgelse delt på det øverste niveau ”undersøgelse”: kollega kan se alle deltagergrupper (klasser) som skal svare på undersøgelsen
  • Når det er tilføjet en eller flere deltagergrupper, kan du dele så din kollega kun ser den deltagergruppe vedkommende skal have tilgang til

Modtaget et invitationslink til en undersøgelse

Invitationslink bruges ofte i forbindelse med større undersøgelser med flere deltagergrupper/ klasser, hvor vedkommende, der har oprettet undersøgelsen, har uddelegeret tilmeldingen af deltagergrupper/ klasser.

Videoen her viser, hvordan du tilmelder ”din” deltagergruppe/ klasse via et invitationslink:

Anonyme undersøgelser

Anonym undersøgelse kan oprettes både i undersøgelser med og uden lydstøtte.

Vælg ”Opret undersøgelse””Design selv”

 

Opsætning af spørgsmål:

I anonyme undersøgelser kan du stille spørgsmål af typen:

  • Valg
  • Fritekst
  • Tabel
  • Vurdering

Sociometriske spørgsmål kan ikke stilles.

For at sikre at du ikke får sociometriske spørgsmål med i undersøgelsen, anbefaler vi at du enten opretter egne spørgsmål eller henter spørgsmål ind enkeltvis i et undersøgelsesområde.

Når spørgsmålene er klar, skal du udgive undersøgelsen for at kunne tilknytte deltagere.

 

På deltagerfanen vælger du:

  • ”Tilføj deltagergruppe””Opret deltagergruppe”
  • Giv deltagergruppen et relevant navn og tryk ”Opret ny deltagergruppe”
  • I den deltagergruppe du lige har oprettet, vælger du ”Tilføj undergruppe”
  • Her vises nu 4 muligheder, vælg ”Tilføj undergruppe med anonyme deltagere”
   (Hvis muligheden for at tilføje undergruppe med anonyme deltagere ikke vises, så tjek om der har sneget sig et sociometrisk spørgsmål ind i undersøgelsen. Hvis det er tilfældet, skal du starte forfra med at oprette en undersøgelse uden det sociometriske spørgsmål)
  • Tryk ”Tilføj undergruppe med anonyme deltagere”
  • Giv undergruppen et navn og vælg antal deltagere i undergruppen.
  • Du kan vælge at se ”Forhåndsvisning” af gruppen eller trykke ”Færdig” for at gemme undergruppen.

Ønsker du at dele undergruppen op efter køn, har du mulighed for at rette køn fra ”Ukendt” inden du åbner deltagergruppen. Vær opmærksom på at når du har ændret kønnet kan det ikke korrigeres tilbage til ”Ukendt”, og mangler du en enkelt deltager kan denne hellere ikke føjes til uden køn. I begge tilfælde skal du slette undergruppen og føje det korrekte antal deltagere til på ny.

Har du behov for flere undergrupper, kan disse føjes til i samme deltagergruppe. Eller du kan oprette flere deltagergrupper med hver sine undergrupper.

Tryk ”Åbn deltagergruppe” for at få tilgang til deltagernes engangsnøgler. Engangsnøglerne uddeles og deltagerne logger på som normalt for at besvare undersøgelsen.