Vejledning til Evalueringssammenligning i Klassetrivsel

 

Dette er vejledningen til Evalueringssammenligning i Klassetrivsel. Værktøjet giver muligheden for, at man kan sammenligne udviklingen for deltagerne fra en tidligere evalueringsperiode til en senere. Sammenligningen forudsætter, at der benyttes den samme evalueringsskabelon i de evalueringer, man ønsker at sammenligne. 

Alle deltagere i vejledningen er naturligvis fiktive. 

 

  1. Log ind på Klassetrivsel
  2. Benyt fanen Evalueringer og gå til Rapporter

 

BEMÆRK:

Vær opmærksom på, når du undersøger bevægelserne i sammenligningen, at det ikke nødvendigvis er de samme elever, der danner grundlag for tallene. Med andre ord kan det ikke forventes, at de elever, der var i en grøn position i den første evaluering, nødvendigvis er de samme elever, der opretholder den samme position i den anden evaluering. 

Det er vigtigt at betragte tallene overordnet. For at opnå en nuanceret forståelse af, hvilke elever der kræver særlig opmærksomhed, er det nødvendigt at dykke ned i tallene. Sammenligningen giver mulighed for at danne et overblik over, hvordan elevernes trivsel generelt ser ud.

 

3. Vælg den evaluering, der er foretaget først

4. Vælg den evaluering, du ønsker at sammenligne med. Husk, de skal begge følge den samme skabelon. 

5. Hvis du har valgt forkert, kan du fjerne evalueringen ved at benytte knappen fjern

6. Her fremgår det, hvordan udviklingen har været i de forskellige klasser udtrykt i antal. 

7. Til højre for positionerne, fremgår det, hvor mange deltagere der har haft en positiv eller en ikke-positiv udvikling fra en evalueringsperiode til den næste. Det vises på billedet, at 86 deltagere har haft en positiv udvikling og 98 en ikke-positiv udvikling. De resterende 48 har ikke flyttet position. Der har i alt deltaget 232 i evalueringen. 

8. Pilene indikerer, om der har været frem- eller tilbagegang inden for de tre positioner. 

9. Du kan også vælge at se udviklingen i procent

Klik for større billede

10. Ved at klikke på pilen ud for klassen, kan du folde den enkelte klasse ud. 

11. Under Vælg sortering, kan du enten se deltagerne opstillet efter navn eller udvikling. Under udvikling vises de deltagere, der har haft en positiv udvikling øverst, dernæst dem som ikke har ændret position og sidst dem, som har bevæget sig i en ikke-positiv retning.