Oplever du problemer med upload at deltager-/brugerlister?

Her er en guide til, hvordan du kan undgå det mest almindelige problem. Du skal gemme din fil under filtypen CSV UTF-8 (kommasepaeret) (*.csv)

Når du har hentet og udfyldt skabelonen fra Klassetrivsel gør du sådan for at gemme i korrekt format i excel:

I excel:

  1. Vælg “Filer”
  2. Tryk på “Gem som”

 

3. Vælg ”CSV UTF-8 (kommasepaeret) (*.csv)
4. Tryk gem:
OBS: Ved upload af brugerlister: undgå at benytte æ, ø, å i brugernavne.