Genåbning af en evaluering

Genåbning af en evaluering kan ske ved to forskellige situationer:

  1. Perioden for udfyldelse af evalueringer (både egen og fælles) er overskredet og ønskes forlænget
  2. Genåbning af egen evalueringer og fælles evalueringer

 

1. Sådan genåbnes for en udløbet evaluering:

For at kunne genåbne egen evalueringer skal du have en af disse roller: Installations evaluerings administrator eller Enheds evaluerings administrator.

 

Genåbning for en evaluering:

  1. Log ind på Klassetrivsel
  2. Vælg fanen Evalueringer

3. Lokaliser den Evaluering, der skal genåbnes. Klik på de tre prikker og vælg “Rediger”

4. Før musen hen over datoerne under “Periode”. Vælg nu BÅDE ny startdato og ny slutdato

5. Tryk GEM

Nu har du genåbnet muligheden for at gennemføre arbejdet med Evalueringer.

2. Sådan genåbnes for en uafsluttet egen evaluering eller fælles evaluering:

Hvis du skulle opleve at der er blevet lukket for din mulighed for at lave egne evalueringer, har du mulighed for at henvende dig til din enhedsadministrator, som kan fortælle dig, hvem der kan give dig mulighed for at genåbne for din egen evaluering. Det kræver dog, at du allerede HAR været i gang med at udfylde din egen evaluering.

For at genåbne egen evalueringer skal du have rollen Superbruger.

 

Genåbn egen evaluering:

  1. Log ind i Klassetrivsel
  2. Gå til fanen Evalueringer
  3. Vælg den evaluering du ønsker at at genåbne ved at trykke på pilen i bjælken til højre

4. Fold årgangen ud

5. Tryk på SE FÆLLES ud for den klasse, der skal genåbnes

6. Tryk på GENSTART INDIVIDUELLE/EGNE EVALUERINGER

6. Tryk OK i vinduet, der kommer frem, for at godkende genåbning af egen evalueringer

Nu kan brugerne igen gennemføre egne evalueringer.

Genåbn fælles evaluering:

  1. Log ind i Klassetrivsel
  2. Gå til fanen Evalueringer
  3. Vælg den evaluering du ønsker at at genåbne ved at trykke på pilen i bjælken til højre

4. Fold årgangen ud

5. Tryk på SE FÆLLES

6. Tryk på GENÅBN FÆLLES EVALUERINGER

7. Tryk OK i vinduet, der kommer frem, for at godkende genåbning af egen evalueringer

Nu er der mulighed for at brugerne igen kan udfylde og redigere i den fælles evaluering.