Grundlæggende om Klassetrivsel – Velkommen som bruger

I dette forløb lærer du hvordan du bruger Klassetrivsel og alle de funktioner Klassetrivsel indeholder.
Forløbet er delt op i forskellige temaer – vi anbefaler at du læser, og ser videoer, i alle temaer.

  • Få indsigt i hvad du kan se og læse i rapporter i Klassetrivsel
  • Lær hvordan du opsætter og gennemfører en undersøgelse i Klassetrivsel
  • Du får forslag til brug af Klassetrivsel i skolens hverdag

Denne video introducerer til de forskellige elementer i Klassetrivsel:

 

 

Et forløb i Klassetrivsel består af:

  • Du sætter en trivselsundersøgelse op:
   Tilføjer spørgsmål
   Formulerer formål
   Udgiver undersøgelsen
  • Du tilføjer deltagere
   og henter engangsnøgler
  • Lad deltagerne logge ind og besvare trivselsundersøgelsen
  • På rapportfanen ser du deltagernes svar efterhånden som de svarer
  • Læs rapporten enkeltvis og sammen i teamet, når det er relevant
  • Ud fra deltagernes svar, kan du f.eks. tage udgangspunkt i elevsamtaler, planlægge og målrette arbejdet med trivsel, bruge hjælperedskabet Grupper og Pladser til gruppedannelse ud fra sociogramsspørgsmål og meget mere

Kort om Terminologien:

Klassetrivsel bruges i både børnehaver, folkeskolen og videregående uddannelse, og du møder derfor begreberne ”Bruger” og ”Deltager” (flere begreber står beskrevet i ordbogen i Klassetrivsel):

  • Brugere: er lærere, pædagoger eller andre faggrupper, som bruger Klassetrivsel til at oprette trivselsundersøgelser.
  • Deltagerne: er børnehavebørn/elever/studerende, som besvarer en trivselsundersøgelse i Klassetrivsel.

Flere begreber er beskrevet under Ordbogs-ikonet til højre på øverste menulinje, når du er logget ind i Klassetrivsel.

 

Spørgsmålstyper i Klassetrivsel:

  • Undersøger deltagernes indbyrdes relationer
  • Undersøger hvordan deltagerne vælger hinanden i positive, sociale eller faglige relationer
  • Kan anvendes i undersøgelser med lyd
Diagramtyper i rapport:
  • Sociogrammer
  • Relationsdiagrammer
  • Tabel (viser hierarki)
  • Stakkede søjler (sammentælling af antal valg)
  • Deltagerne vælger en eller flere valgmuligheder
  • Beskriver sin egen oplevelse ud fra valgmuligheden
  • Kan også anvendes i undersøgelser med lyd
Diagramtyper i rapport:
  • Søjlediagrammer
  • Cirkeldiagrammer
  • Deltageren laver en egenvurdering
  • Brugeren (læreren) vurderer også deltageren i de samme områder (lærervurdering)
  • Giver indsigt i deltagerens syn på og oplevelse af sig selv i skolen
Diagramtype i rapport:
  • De to vurderinger vises samlet i koordinatsystem
  • Viser oversigt over deltagergruppens samlede vurdering
  • Viser deltagerens individ
  • Deltageren formulerer med egne ord dennes tanker, meninger og refleksioner til spørgsmålet
  • Deltageren får mulighed for selv at bidrage med f.eks. egen oplevelse af en situation, egne forslag til ændringer osv.
Diagramtype i rapport:
  • Skema med deltagernes svar
  • Form for fritekstspørgsmål, hvor deltageren skriver svaret ind i et skema
  • Deltageren kan f.eks. fortælle om et fag, de kan lide og forklare hvorfor de kan lide faget
Diagramtype i rapport:
  • Tabel med deltagernes svar samlet

Felt for deltagerenes kommentarer til egne svar:

Nederst på hver rapportside er et felt med frivillige kommentarer fra deltagerne: der er deltagerkommentarfelter på sociogram, valgmuligheds- og tabelspørgsmål.

Deltagerkommentarfeltet anvendes af deltagerne til at komme med supplerende og uddybende forklaringer til besvarelsen. Feltet giver deltagerne mulighed for at svare grundigt på alle spørgsmål.
Det er vigtigt at læse alle deltagernes kommentarer, da der kan være deltagere som betror sig omkring forhold, som fordrer en reaktion fra læreren.

Rapporten med deltagernes svar viser:

Rapporterne fra en undersøgelse er tilgængelige i 2 faner:

  • Rapport-fanen: kvalitative rapporter
  • Data-fanen: Statiske sektordiagrammer til kvantitative rapporter

Læsning af rapporter i teamet:

Vi anbefaler, at I gennemgår en rapport hver for sig, inden I mødes i teamet. Dette for at I har flest mulige vinkler på det, I ser i rapporten, inden I bliver enige, om hvad den viser.

Klassetrivsel er netop redskabet til dialog i teamet, om hvad I observerer i det daglige arbejde og hvad den enkelte svarer i undersøgelsen.

Rapport-fanen:

Videoen introducerer dig til elementerne i Rapport-fanen:

 

Data-fanen:

Data-fanen viser statistiske data på klasse-, skole-, kommunalt niveau. Niveauet for statistik afhænger af, om der er en eller flere klasser med i undersøgelsen, og om undersøgelsen er gennemført for en hel skole eller i alle skolerne i kommunen.

På data-fanen kan du sammenligne svar på tværs af køn og opdage forskelle og ligheder, du kan sammenligne klassers svar osv.
Dersom du har gentaget en undersøgelse i den samme deltagergruppe indenfor det samme skoleår, er det f.eks. mulig at sammenligne deltagernes svar over tid.
Kriterier for sammenligning sættes op under knappen ”Valg” i højre side på data-fanen.

 

Siden “Hjem”:

Du lander på siden ”Hjem”, når du er logget ind på Klassetrivsel.
Midt på siden står nyheder og nogle svar på spørgsmål til brugen af Klassetrivsel. Siden opdateres, når det er relevant.

I venstre bjælke kan du se under punktet:

  • Adgang til alle undersøgelser: hvem i din institution, der har adgang til at læse resultaterne af alle undersøgelser, der er publiceret på din institutions Klassetrivsel-konto
  • Brugeradministration: hvem der har rettighed til brugeradministration i din institution

Øverst til højre:

  • Min konto: det er vigtigt, at det er den korrekte e-mailadresse, der er tilknyttet din profil
  • Log ud – knap
  • Du finder en Ordbog, som indeholder oplysninger og forklaringer på de hyppigst brugte ord og begreber anvendt i Klassetrivsel
  • Under Spørgsmålstegnet er der hjælpetekst til den aktuelle side, du er på

Nedenunder i højre side:

  • Knap/genvej til ”Opret ny undersøgelse”
  • Oversigt over de nyeste undersøgelser du har oprettet
  • Invitation til at tilføje deltagere til en kommunal- eller institutions-undersøgelse (link sendes også i e-mail), ligger placeret nederst til højre

Hovedmenuen indeholder siderne:

  • ”Hjem”
  • ”Undersøgelser”: oversigt over egne undersøgelser og undersøgelser du har adgang til
  • ”Grupper og pladser”: hvis du vil have forslag til sammensætning af samarbejdsgrupper (ud fra sociogramsspørgsmål) eller Cooperative Learning grupper (ud fra vurderingsspørgsmål).
  • ”Bibliotek”: indeholder inspiration og artikler
  • ”TOPI”: et tilkøbsmodul “Tidlig Opsporing og Indsats”. Opsporingsmodellen er udviklet i et forskningsprojekt mellem Socialstyrelsen, KORA og flere danske kommuner. TOPI består af en række redskaber, indsatser og systematikker som skal være med til at sikre tidlig opsporing af børn i en social udsat position

Punktet ”Min Konto”

  • E-mail – tjek at det er en gyldig arbejdsmail.
  • Her er mulighed for at markere, hvorvidt I vil modtage systemets e-mail fra os.

Nyhedsmails fra Klassetrivsel til- og afmelder du via vores hjemmeside