Grupper og pladser

Funktionen Grupper og pladser, er lavet for at give dig, som bruger af Klassetrivsel, forslag til samarbejdsgrupper, siddepladser og Cooperative Learninggrupper. Ud over, at det sparer tid for brugerne, synes mange deltagere at det er lettere at acceptere gruppeforslag, der er dannet på baggrund af deres egne valg i sociogramsspørgsmålene.

 

 

I funktionen Grupper og Pladser kan du bruge deltagernes egne valg fra et eller flere sociogramsspørgsmål eller resultaterne fra lærervurderingen i vurderingsspørgsmål, til at få forslag til samarbejdsgrupper, siddepladser og CL-grupper.

I funktionen Grupper og Pladser får du forslag til f.eks. samarbejdsgrupper med 2 eller flere deltagere, hele klassen/ gruppen delt i 2, eller siddepladser i f.eks. en hestesko.

Cooperative Learning grupper (CL-grupper) dannes ud fra lærerens vurdering af deltageren i vurderingsspørgsmål, og ud fra princippet om en faglig stærk, to middelstærke og en fagligt svag elev i grupper med 4 elever.

I Grupper og Pladser kan du styre en række parametre ved at bestemme:

    • Den ønskede størrelse på grupperne.
    • At en bestemt deltager ikke skal tages med i forslagene til grupper f.eks. fordi han er bortrejst
    • Om to bestemte deltagere ikke skal i samme gruppe.
    • Om alle deltagernes valg af hinanden skal vægtes ligeligt eller om valgene gjort af de som er blevet valgt færrest gange skal opprioriteres i forhold til resten af gruppen.
    • Sammensætning af grupperne i forhold til køn