Oplåsning af en bruger, der har tastet sin kode forkert for mange gange.

 

Hvis din institution ikke benytter Uni-C (DK) eller Feide (NO), er her en vejledning til, hvad du kan gøre, hvis din bruger er blevet låst.

Er en bruger låst efter for mange fejlslagne indlogningsforsøg, kan b rugeren låses op manuelt af Enhedsadministatoren på enheden.

Her kan du læse, hvordan enhedsadministratoren låser en bruger op.

  1. Log ind i Klassetrivsel

2. Gå til administrationsfanen og vælg underfanen BRUGERE

3. Søg den bruger frem, der skal låses op. Du kan også vælge brugeren fra listen. Er brugeren låst, ses en rød hængelås ved brugerens navn

4. Tryk på de tre prikker (..) for at redigere brugeren. Et slide-in vindue åbnes

5. I slide-in vinduet trykker du på den røde knap med skriften “LÅS OP”

6. Tryk GEM

7. Brugeren er nu låst op. Tastes passwordet forkert tre på hinanden følgende gange, vil brugerens konto blive låst igen.