Vejledning til print af rapporter

 

Denne funktion giver mulighed for, at man kan udskrive elev-, gruppe- eller klasserapporter.

Printfunktionen er ikke automatisk tilgængelig, men er en feature, som den enkelte kommune skal give tilladelse til. Grundet GDPR-regler kan den enkelte skole ikke tilkoble printfunktionen, der skal rettes henvendelse til kommunen.

Er du ansat på en privatskole, kan ledelsen på skolen rette henvendelse til Klassetrivsel. Vi vil gerne være behjælpelige ift printfunktionen i Klassetrivsel.

Hermed en trinvis guide til printfunktionen i Klassetrivsel.

Printfunktion

 

Undersøgelsen skal være afsluttet, før det bliver muligt at printe. Når du har afsluttet en undersøgelse, kan du få adgang til Fanen Resultater, hvorfra det er muligt at printe rapporter ud.

Rapporten genereres som en pdf, som enten kan gemmes eller udskrives.

For at finde printfunktionen skal du vælge en undersøgelse, der er AFSLUTTET:

 

 1. Du trykker på den UNDERSØGELSE, som du ønsker at udskrive. Du kan nu se STATUS over undersøgelsen
Printfunktion klassetrivsel

2. Du trykker på fanen RESULTATER

3. Du kan nu se DELTAGERGRUPPE og DELTAGERE

Printfunktion klassetrivsel

Når du skal PRINTE for en GRUPPE

 1. Tryk på PRINTIKONET på DELTAGERGRUPPEN

 

2. Et slide-in vindue åbnes: KONFIGURÉR RAPPORT

3. Vælg om NAVNE og DETALJER for hver elev, skal fremgå af rapporten

4. Vælg standarddiagramtype for alle sociogrammerne. De kan vises som:

  • Sociogrammer
  • Stakkede søjler
  • Relationsdiagrammer

5. Vælg standarddiagramtype for alle øvrige diagrammer. De kan vises som:

 

  • Søjlediagrammer
  • Cirkeldiagrammer

GENNEMSE UDSKRIFT

 1. Når du trykker på GENNEMSE UDSKRIFT, kan du vælge at ændre diagramtypen for de enkelte spørgsmål  
 2. Tryk på DIAGRAMTYPERNE, som findes øverst i højre hjørne af hvert spørgsmål
 3. Tryk UDSKRIV eller TILBAGE i øverste venstre hjørne

Når du skal PRINTE for en enkelt ELEV:

 1. Tryk på knappen MERE til højre for PRINTIKONET

2. Her ser du alle de elever, som har deltaget i undersøgelsen

3. Vælg om du vil VISE ELEVERNES RIGTIGE NAVNE

4. Tryk på den ELEV, hvis rapport, du gerne vil udskrive

5. Eller tryk på PILEN for at se rapporten

 

 

 1. Et slide-in-vindue åbnes: KONFIGURÉR RAPPORT
 2. Vælg om NAVNET, skal fremgå af rapporten
 3. Vælg standarddiagramtype for alle diagrammer. De kan vises som:
  • Søjlediagrammer
  • Cirkeldiagrammer

 

OBS: 

Det er ikke muligt at få vist sociogrammer i en elevrapport/deltagerrapport. Sociogrammet er udelukkende en del af deltagergrupperapporten. Derfor: hvis sociogrammet ønskes, skal det findes i rapporten for deltagergruppen.

GENNEMSE UDSKRIFT

 

 1. Når du trykker på GENNEMSE UDSKRIFT nederst i vinduet, du har åbnet, kan du vælge at ændre diagramtypen for de enkelte spørgsmål  
 2. Tryk på DIAGRAMTYPERNE, som findes øverst i højre hjørne af hvert spørgsmål
 3. Tryk UDSKRIV eller TILBAGE i øverste venstre hjørne