Status over individuelle og fælles evalueringer

 

Dette er en vejledning til personer, som har brug for at få overblik over igangværende individuelle og fælles evalueringer.

 

Evalueringer i Klassetrivsel er inspireret af Socialstyrelsens TOPI (Tidlig Opsporing og Indsats). Evalueringer er et samarbejdsmodul, hvor medarbejderne arbejder sammen omkring evalueringen af deltagerne. 

 

BEMÆRK: Det er vigtigt, at alle individuelle evalueringer er foretaget og afsluttet, inden den fælles evaluering påbegyndes!

Status over evalueringer

De individuelle evalueringer, er dem, som den enkelte lærer foretager inden den fælles evaluering. Når de individuelle/egne evalueringer er gennemført på alle deltagere, afsluttes den individuelle/egne evaluering. Efterfølgende foretager lærerne den fælles evaluering sammen.

For at tjekke status på de individuelle og fælles evalueringer. 

  1. Log ind på Klassetrivsel
  2. Gå til fanen EVALUERINGER

3. Lokaliser den evaluering, du ønsker at se status på. Tryk på de tre prikker til højre for evalueringen for at se status.

  1. Når evalueringen er foldet ud, kan du vælge årgangene og klasserne enkeltvis. 

Når klasser foldes ud, er det muligt at få et overblik over, hvilke evalueringer, der er i gang og hvilke, der er afsluttet.

Billede 1 viser den situation, hvor to lærere er i gang med individuelle/egne evalueringer. Pia har gennemført evalueringer på alle 24 deltagere, og hun har afsluttet sine egne/individuelle evalueringer. Lasse er i gang med egne/individuelle evalueringer.

Billede 1 – klik for større billede

Billede 2 viser den situation, hvor den fælles evaluering er åbnet, inden alle lærere/pædagoger har færdiggjort egne/individuelle evalueringer. I den situation skal den individuelle evalueringen åbnes igen, så alle lærere kan afslutte den individuelle del, inden den fælles evaluering kan påbegyndes. Den person på skolen, som har rollen som Superbruger, kan genåbne den individuelle evaluering. 

 

Ved du ikke hvem, der har denne rolle, skal du kontakte din enhedsadministrator. Du kan se, hvem, der er enhedsadministrator på din skole under menupunktet “Administration” i øverste menulinje.

Billede 2

Billede 3 viser den situation, hvor alle lærere har afsluttet individuelle/egne evalueringer og den fælles evaluering. 

Billede 3