Tilføj deltagere til en undersøgelse

Det overordnede formål med Klassetrivsel-undersøgelser er at få indblik i trivslen for hver enkelt deltager og for fællesskabet. Derfor tilføjes deltagerne i grupper tilknyttet et fællesskab. Dette fællesskab kaldes deltagergruppen og er ofte (men ikke nødvendigvis) en klasse. Det kan også være andre grupperinger af deltagere (f.eks. skolens kor, pige- eller drengegruppen i en klasse, valgfag på tværs af flere klasser osv.)

En deltagergruppe kan rumme en eller flere undergrupper (f.eks. klasser). Opdelingen i undergrupper tydeliggør den enkelte deltagers gruppetilhørighed i trivselsundersøgelsen.

Deltagergruppen bestemmer, hvem deltagerne kan vælge mellem i sociogramsspørgsmålene, dvs.:

  • Deltagere i undergrupper, som er placeret i samme deltagergruppe, kan vælge hinanden i alle sociogramsspørgsmål i den aktuelle undersøgelse
  • Undergrupper, som er placeret i hver sin deltagergruppe, kan ikke vælge deltagere fra andre deltagergrupper. 

Deltagergruppen har derudover en anden funktion:

  • Undersøgelser kan kun deles på niveauet deltagergruppe, og ikke på det underordnede niveau undergruppe

De følgende to videoer forklarer:

  • Den vigtige forskel på begreberne deltagergrupper og undergrupper.
   • Dette har især stor betydning for, hvem deltagerne kan vælge imellem på sociogramsspørgsmålene
  • Hvorfor der er nogle elever der “pludselig” er kommet til at hedde FE når eleverne importeres fra UNI-C til Klassetrivsel

Sådan fortages tilføjelsen af deltagere:

Videoerne viser to måder at tilføje deltagere i en undersøgelse:

  • Via den guidede trinvise opsætning
  • Via “Opret deltagergruppe” og derefter tilføje undergruppe(r)

Engangsnøgler

Når deltagerne er tilføjet, genereres automatisk en engangsnøgle til hver deltager, som skal benyttes for at påbegynde besvarelsen.

Engangsnøgler:

  • er unik for eleven og den aktuelle undersøgelse.
  • er deltagerens nøgle til at komme ind på den undersøgelse der skal besvares
  • kan hentes på fanen ”Deltagere” inde på den aktuelle undersøgelse.
  • er aktiv så længe deltageren er i gang med at svare på undersøgelsen
  • inaktiveres først når deltageren trykker på ”Indsend svar” efter sidste spørgsmål i undersøgelsen
  • kan genanvendes hvis deltageren afbryder undersøgelsen undervejs og senere vil logge på og besvare
  • kan genaktiveres af brugeren(læreren) ved at nulstille deltagerens besvarelse, så deltageren skal besvare forfra
  • skal engangsnøglen genaktiveres/ deltageren besvare en undersøgelse forfra, kan deltagerens besvarelse nulstilles så vedkommende skal svare på ny.

Når en bruger tilkobler en deltagergruppe til en undersøgelse, genereres engangsnøglerne automatisk.

  • Hver engangsnøgle er unik dvs. er en ny unik engangsnøgle til hver deltager for hver undersøgelse.
  • Hver deltager logger ind – skriver elev.klassetrivsel.dk (kommer da automatisk til svarsiden: https://app.klassetrivsel.dk/User/ShowLoginParticipantView?editionid=1) – i det sorte felt med deres egen unikke engangsnøgle.

I de to følgende videoer vises:

 • I en undersøgelse med oplæsning/ lyd på spørgsmålene, er der også mulighed for at lægge billeder til på deltagerne.
  Deltagerne kan da vælge hinanden ud fra billedet af hinandens ansigt og ikke kun ud fra navn
 • Og til sidst er der også en video om at slette en deltagergruppe