Alle veje fører til Rom – sociale lege

af

“Alle veje fører til Rom” er et gruppedynamisk eksperiment. Legen øver eleverne i gradvis at afstemme deres retningsvalg efter de andre elever. 

 

Alle veje fører til Rom (Sociale lege)

Klassetrin: 4.-10. klasse
Antal elever: Hele klassen
Varighed: 15 minutter
Brugsstoffer: Intet
Kompetenceudvikling: Ved gentagelse af legen afstemmer eleverne gradvis deres retningsvalg efter de andre elever. Gruppedynamisk eksperiment.

 

Beskrivelse

Et helst tomt stort lokale vælges f.eks. gymnastiksal. Eleverne bliver bedt om at stå det sted de bedst synes om. Læreren fortæller nu, at alle har ti skridt de må bruge. Eleverne skal nu ved hjælp af de ti skridt komme så nær hinanden som muligt. De skal helst mødes i et punkt.

Når læreren kommanderer skridt, skal eleverne gå det antal skridt i næsens retning. Derefter må de gerne dreje sig i en ny retning. Læreren beordrer herefter f.eks. 3 skridt. Derefter vælger eleverne ny retning. Læreren beordrer herefter f.eks. 5 skridt. Når legen er ovre, skal der samtales om hvordan man næste gang kan få et endnu bedre resultat.

 

Variation

Antal skridt kan varieres f.eks. 20 skridt