Sociale lege – De bedste ligheder

af

De bedste ligheder er en social leg, der skærper elevernes koncentration og giver dem mulighed for at udfolde deres kreativitet og give fantasien frit slag. Forslag til alderstrin: 7.-10. klasse.

 

De bedste ligheder (Sociale lege)

Klassetrin: 7.-10. klasse
Antal elever: Hele klassen
Varighed: 10-30 minutter
Brugsstoffer: Intet
Kompetenceudvikling: Gruppearbejde. Arbejde med at kombinere, koncentration, være kreativ, improvisere, udvikle fantasi.

 

Beskrivelse:

Klassen inddeles i mindre grupper, f.eks. 4 mands grupper.

Læreren nævner to begreber. Eleverne/grupperne skal nu finde ligheder mellem de to begreber. Begreberne kan være sådanne som ”Brandbil – vitaminpiller”, ”Skoletaske – rulleskøjter”. Det er ikke tilladt at finde negative ligheder som ”De er begge ikke lavet af træ”. Hver gruppe skriver deres begrundelse ned evt. som stikord.

Efter nogen tid fremlægger de forskellige grupper deres resultat. Den bedste lighed vinder.

 

Variation:

Legen kan indgå i en større kreativitetstræning.