Lyntoget – sociale lege

af

Lyntoget er en social leg der kan anvendes til at øve samarbejde. Forslag til alderstrin: 7.-9. klasse.

 

Lyntoget (Sociale lege)

Klassetrin: 7.-9. klasse
Varighed: 20-30 minutter
Brugsstoffer: En stabil stol til hver elev
Kompetenceudvikling: Samarbejde
Antal elever: 7-10 elever pr hold

 

Beskrivelse

Hvert teams elever skal have en stol. Stolene skal stå på en lang række. Eleverne står på stolene. Læreren angiver et startsignal. Derefter skal eleverne rykke fremad på stolene således, at den bagerste stol bliver fri. Den fri stol skal så løftes af eleverne og placeres forrest. Eleverne rykker så fremad igen osv. Vinder er det team som først når i mål. Banen skal gerne være ca. 20 meter så det er nok lettest at lave legen ude på gangen.

 

Variation

Der kan laves mange former for teams som fx piger mod drenge, mixede teams, et stort (antalsmæssigt) hold mod et lille hold.