Babelstårnet – Sociale lege

af

Babelstårnet er en social leg, der kan anvendes for at alle elever skal blive set og at alle elever arbejder sammen og hjælper hinanden. Forslag til alderstrin: 2.-8. klasse.

 

Babelstårnet (Sociale lege)

Klassetrin: 2.-8. klasse

Antal elever: Hele klassen

Varighed: 10-25 minutter

Brugsstoffer: Lige så mange stole, som der er elever. Højtaler/CD-afspiller/telefon med playliste el.lign.

Kompetenceudvikling: Sammenhold

 

Beskrivelse:

Lige så mange stole som der elever i klassen stilles op på en lang række. Eleverne går til musikledsagelse rundt om stolene. Stopper musikken springer alle eleverne op på en stol. Det er ligegyldigt om der allerede står en elev på stolen eller om stolen er tom. Efter hvert musikstop bliver der fjernet en stol. Legen er forbi når en elev ikke kan finde plads på de tilbageblevne stole. I idealtilfældet står alle eleverne på en stol og holder omkring hinanden.

 

Variation:

Hvis pige og drengegruppen i klassen er lige store, kan der dannes to grupper som kæmper mod hinanden.