Klassepuslespil – sociale lege

af

I Klassepuslespil øver eleverne samarbejde. Forslag til alderstrin: 3.-10.klasse.

 

Klassepuslespil (Sociale lege)

Klassetrin: 3.-10. klasse
Antal elever: Hele klassen
Varighed: 20-45 minutter
Brugsstoffer: Et stort stykke papir f.eks. et stykke A1.
Kompetenceudvikling: Samarbejde

 

Beskrivelse:

Et stort stykke papir bliver delt i lige så mange stykker som der er elever i klassen. Hver elev får et stykke og skriver sit navn på det. Legen består nu i at puslespillet skal lægges. Hver elev må kun lægge sit eget stykke. Når puslespillet er samlet limes det sammen og hænges op på væggen. Man skal være opmærksom på, at elevnavnet skal stå på den side af brikken der vender op.

 

Variation:

Eleverne kan få lov til at skrive deres navn inden stykket deles. Stykket deles således at navnene også deles.