Fem, to, fire

af

Elevernes samarbjdsevner trænes samtidigt med at de øver sig i , hvordan de kan reagere i en paniksituation. Forslag til alderstrin: 1.-10. klasse.

 

Fem, to, fire

 

Klassetrin: 1.-10. klasse
Varighed: 15-30 minutter
Brugsstoffer: Ingen
Kompetenceudvikling: Samarbejde, øve sig i at reagere i paniksituationer.
Antal elever: En hel klasse

 

Beskrivelse

Stolene er placeret langs væggene. Alle eleverne bevæger sig enkeltvis rundt i lokalet. Når læreren råber et tal, skal eleverne danne en gruppe som netop har så mange medlemmer som det tal læreren har råbt. Gruppen skal holde hinanden i hånden og så hurtigt som muligt sætte sig. De elever som ikke har fundet en gruppe samt de grupper hvor der er for få eller for mange deltagere, går ud af legen.

 

Variation

Legen egner sig til at danne grupper. Har du 20 elever i klassen og skal danne 4 grupper, råber du bare “5!”. Man undgår, at der elever som ikke vælges.