Gode råd ved skolestart

af

Gode råd ved skolestart

 

Børns Vilkår har udarbejdet en række gode råd til fagpersoner vedrørende den gode skolestart:  

 

1:

Tal om børnenes oplevelser og skab fællesskab

Husk, at børnene kan have meget forskellige minder med tilbage fra sommerferien. Nogle børn har skabt gode sommerferieminder samme med deres familie, mens andre har været overladt til sig selv og har ikke oplevet noget nyt. Vær opmærksom på den forskellighed og undgå at udstille børnene. 

Lav aktiviteter, der kan give dig et indblik i, hvordan børnene har det. Generalisér eventuelt problemstillinger, som du bliver opmærksom på og drøft disse på klassen på en måde, som ikke presser eller udstiller nogle børn. Her kan du med fordel benytte en undersøgelse lavet i Klassetrivsel. 

2:

Hav et ekstra blik på de udsatte børn.

For udsatte børn kan sommerferien være lang at komme igennem, og skolen kan opleves som et frirum. Inviter disse børn til en fortrolig snak om deres oplevelser. 

3:

Hav fokus på fællesskabet.

Hos Børns Vilkår anbefaler de, at skolerne arbejder målrettet med fællesskaberne, når eleverne vender tilbage efter sommerferien. De sociale fællesskaber skal genetableres og styrkes, når eleverne har haft en pause fra skolehverdagen. 

Børns Vilkår påpeger, at hvis der har været konflikter mellem børnene kan de være blevet forstærket i løbet af ferien, hvor

Foto: Canva

børnene måske kun har kommunikeret via sociale medier og derfor ikke har haft mulighed for at løse problemerne ansigt til ansigt. 

Hav fokus på genetablering af roller, rammer og rutiner, hvilket kan understøtte trygheden i fællesskabet, særligt for i forvejen udsatte børn. 

Lad det sociale samvær være i forgrunden, så alle elever kan få en plads i fællesskabet. Vi har udarbejdet en tekst om fællesskabende didaktikker, som du kan drage fordel af i arbejdet med klassens lærende fællesskab. Læs mere om fællesskabende didaktikker.

4:

Samarbejd med hjemmet om den gode skolestart

Et godt samarbejde med forældrene er afgørende for barnets udvikling i skolen. Inddrag forældrene og tal med dem om barnet oplevelser og erfaringer. Det kan nogle gange være nødvendigt at lave særaftaler med forældre og barnet. Læs her om en måde at samarbejde på.