Biblioteket i Babylon

af

Biblioteket i Babylon er en social leg, der træner elevernes samarbejdskompetence. Forslag til alderstrin: 4.-10. klasse.

 

Biblioteket i Babylon (Sociale lege)

Klassetrin: 4.-10. klasse
Antal elever: hele klassen
Varighed: 10-20 minutter
Brugsstoffer: Et antal bøger, størrelsen (dvs. vægten) afhænger af hvilket klassetrin det er
Kompetenceudvikling: Samarbejde

 

Beskrivelse

Klassen deles i to lige store hold. Eleverne skal nu to og to flytte bøgerne fra punkt A til punkt B.

Det må kun gøres på denne måde: Eleverne holder en bog lodret presset mellem deres venstre håndflade medens de har den højre hånd på ryggen. De skal nu flytte bogen, som er mellem håndfladerne, fra punkt A til punkt B. Eleverne kan gå eller løbe. Tabes bogen skal man tilbage til punkt A. Det hold som først er færdigt vinder.

 

Variation

Man kan bagefter flytte bøgerne tilbage fra punkt B til punkt A.

 

Brug for en anden social leg? Vi har mange flere på vores blog