Deling af undersøgelser, der er i gang eller afsluttet

På fanen ”DELING” kan adgange til undersøgelsen deles med andre brugere. Deling af undersøgelser foretages ad to omgange: både inden en undersøgelse udgives og efter den er udgivet. I denne e-learning beskrives deling efter udgivelse (undersøgelsen er i gang eller afsluttet).

 

Adgange kan deles for hele undersøgelsen eller for deltagergruppen

Adgange kan deles enten for hele undersøgelsen eller for deltagergruppen.

  1. Adgang til hele undersøgelsen, giver adgang til ALLE deltagergrupper i en undersøgelse
  2. Adgang til en eller flere deltagergrupper, begrænser adgangen den eller de delte til deltagergrupper

Vær opmærksom på at deling er fordelt på to underfaner:

   • Deling af undersøgelse: ”UNDERSØGELSE”
   • Deling af deltagergruppe: ”GRUPPER”

Fælles for deling af undersøgelse og deltagergruppe

Brugeren kan vælge en eller flere adgange, der skal deles med en kollega. Ved kun at dele de adgange, der er relevante for samarbejdet med kollegaen, reduceres risikoen for utilsigtede hændelser både inden og efter udgivelse. Brugeren markerer de adgange, der skal deles. I undersøgelser, der skal deles med flere, kan det derfor være nødvendigt at dele ad flere omgange, hvis brugeren skal have forskellige adgange. Alt i en undersøgelse kan deles med en kollega, eller brugeren kan vælge udelukkende at dele adgang til den del, der er relevant for kollegaen. Deling på denne måde giver brugerne sikkerhed for, at det kun er det, der er relevant for kollegaen, som vedkommende har adgang til.

Adgange der kan deles for en hel undersøgelse (underfane ”UNDERSØGELSE”):

  • Brugeren kan lukke og genåbne hele undersøgelsen
  • Brugeren kan dele undersøgelsen med andre
  • Brugeren kan hente nøgler for alle grupper
  • Adgang til resultater (gælder alle deltagergrupper i undersøgelsen):
    • Ingen
    • Statistisk
    • Detalje

Adgange der kan deles for en deltagergruppe (underfane ”GRUPPER”):

  • Brugeren kan hente nøgler for den eller de delte deltagergrupper
  • Brugeren kan lukke og genåbne deltagergruppen
  • Adgang til resultater for deltagergruppen
    • Ingen
    • Statistisk
    • Detalje
  • Grupper (her vises liste med deltagergrupper, kryds den eller de deltagergrupper af, der skal deles)

Del adgange for hele undersøgelsen:

 1. Vælg fane ”DELTAGERE”
 2. Vælg underfanen ”UNDERSØGELSE”
 3. Tryk ”OPRET NY DELING”
 4. Åbner slide-in ”NY DELING-RETTIGHEDER”
 5. På slide-in ”NY DELING-RETTIGHEDER”, vælg en eller flere adgange, der skal deles:
   • Brugeren kan lukke og genåbne hele undersøgelsen
   • Brugeren kan dele undersøgelsen med andre
   • Brugeren kan hente nøgler for alle grupper
   • Adgang til resultater (gælder alle deltagergrupper i undersøgelsen):
   • Ingen
   • Statistisk
   • Detalje
 6. Marker den eller de adgange der skal deles
 7. Tryk ”NÆSTE”
 8. På næste slide-in ”NY DELING-BRUGERE”:
   • Øverst ses liste med adgange, der deles
 9. Søg efter brugere i søgefeltet ”Søg efter brugere”: skriv i søgefeltet, søgningen begynder automatisk efter de to første bogstaver
   • Brugere markeres med grøn eller grå:
   • Grøn markering: Brugeren, der skal deles med, har en rolle, der tillader, at de markerede adgange deles med vedkommende
   • Grå markering: Brugeren, der skal deles med, har enten:
     • En rolle, der gør, at de valgte adgange til undersøgelsen, ikke kan deles
     • Undersøgelsen er delt med brugeren allerede. I så fald kan brugeren genfindes i oversigten over delinger, hvorfra delingen kan rettes
 10. Vælg den eller de brugere, det skal deles med
 11. Tryk ”GEM”

 

Del adgang til en eller flere deltagergrupper:

 1. Vælg fane ”DELTAGERE”
 2. Vælg underfanen ”GRUPPE”
 3. Tryk ”OPRET NY DELING”
 4. Åbner slide-in ”NY DELING-RETTIGHEDER”
 5. På slide-in ”NY DELING-RETTIGHEDER”, vælg en eller flere adgange, der skal deles:
   • Brugeren kan hente nøgler
   • Brugeren kan lukke og genåbne gruppen
   • Adgang til resultater for valgt deltagergruppe
   • Ingen
   • Statistisk
   • Detalje
   • Grupper (her vises liste med deltagergrupper, kryds den eller de deltagergrupper af, der skal deles)
 6. Marker den eller de adgange, der skal deles
 7. Tryk ”NÆSTE”
 8. På næste slide-in ”NY DELING-BRUGERE”:
   • Øverst ses liste med adgange, der deles
 9. Søg efter brugere i søgefeltet ”Søg efter brugere”: skriv i søgefeltet, søgningen begynder automatisk efter de to første bogstaver
   • Brugere markeres med grøn eller sort markering:
   • Grøn markering: Brugeren, der skal deles med, har en rolle, der tillader, at de markerede adgange deles med vedkommende
   • Sort markering: Brugeren, der skal deles med, har enten:
     • En rolle, der gør, at de valgte adgange til undersøgelsen, ikke kan deles
     • Undersøgelsen er delt med brugeren allerede. I så fald kan brugeren genfindes i oversigten over delinger hvorfra delingen kan rettes
 10. Vælg den eller de brugere, det skal deles med
 11. Tryk ”GEM”

Rediger deling

Rediger, hvad der er delt med en enkelt bruger:

  1. Tryk på ”…” (de 3 prikker til højre for brugers navn)
  2. Tryk på ”REDIGER”
  3. Marker eller fjern markering ud for adgange
  4. Tryk ”GEM”

Fjern deling/slet bruger fra undersøgelsen

  1. Tryk på ”…” (de 3 prikker til højre for brugers navn)
  2. Tryk ”SLET”
  3. Bekræft sletning ved tryk på ”OK” i bekræftelsesvindue

 

Fjern/slet din bruger fra en undersøgelse

Ønsker man at fjerne/slette sin egen bruger fra en undersøgelse, man enten selv har oprettet, eller som er delt med ens bruger, går man ind på fanen ”DELING” på undersøgelsen. Man skal være opmærksom på følgende:

  • Er du eneste administrator på undersøgelsen, skal administrationsadgangen deles med (overdrages til) en anden bruger i Klassetrivsel, inden du kan slette din egen bruger fra undersøgelsen
  • Hvis du har mulighed for at fjerne din egen bruger fra undersøgelsen, tryk på de tre prikker og derefter slet ud for din bruger (se punkt om at slette bruger fra delt undersøgelse)